Friday, May 1, 2020

30 THÁNG 4 VÀ NHỮNG NGỘ NHẬN

Trong một dịp kỷ niệm 30/4 nhiều năm trước, tôi có viết một bài về những ngụy biện thường gặp trong ngày này: https://dontbullshit.blogspot.com/2013/04/30-thang-4-va-nhung-nguy-bien.html

Dịp kỷ niệm lần thứ 45 này, tôi sẽ bàn về hai ngộ nhận thường gặp về lịch sử kháng chiến chống Mỹ. Nhiều người trong và ngoài nước trẻ cũng như già, phe này hay phe kia đều bị dẫn đắt bởi những ngụy biện nói trên mà sinh ra những ngộ nhận đó.

Ngộ nhận thứ nhất: Đó là cuộc chiến 'miền Bắc đánh miền Nam' hay 'miền Bắc xâm lược miền Nam' hay là cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc.

Xuất phát từ vị trí sai lè ra ngay từ đầu nên hệ thống tuyên truyền của Mỹ đã hoạt động hết công suất để bịa đặt bóp méo xuyên tạc, nói ngược nhằm biến khách thành chủ, giành chính nghĩa, thế chủ động cho hành động xâm lược Việt Nam.

Để hợp thức hóa hành động xâm lược, Mỹ nhảy vào Việt Nam lập nên ngụy quyền Diệm rồi mới dùng danh nghĩa đồng minh đem quân vào chiếm đóng lâu dài chứ không nhảy vào cướp chủ quyền trắng trợn như chủ nghĩa thực dân cũ đã từng làm.

Việc Mỹ và chư hầu đem quân xâm lược cưỡng chiếm miền Nam được bóp méo xuyên tạc, nói ngược thành 'giúp miền Nam chống lại sự xâm lược của miền Bắc'!

Luân lý của xã hội loài người đã bị đảo lộn! Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, luận điệu miền này 'xâm lược' miền kia trong cùng một quốc gia đã được một cường quốc đưa ra. Trước đó, may ra thì chỉ có đám lưu manh đầu đường xó chợ mới có thể khốn nạn vô liêm sỉ đến mức độ như thế!

Rõ ràng vấn đề là khi đã gọi 'miền Bắc' 'miền Nam', tức là hai miền của cùng một nước thì không thể dùng từ 'xâm lược' mà phải là 'thống nhất' hay 'giải phóng'.

Một số người ngu dốt mà còn ngoan cố sẽ tiếp tục ngụy biện rằng ở Việt Nam thời đó có hai quốc gia nên dùng từ 'xâm lược' hay 'đánh' là đúng.

Đúng ra phải kể đến chính quyền Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Mỹ-ngụy chỉ kiểm soát được một nửa miền Nam và chúng đã cố gắng đánh chiếm luôn nửa còn lại do Mặt trận kiểm soát. Cho nên sự thật là Mỹ đang xâm lược miền Nam dang dở và miền Bắc đã cùng quân dân miền Nam đánh cho Mỹ cút ngụy nhào.

Sự thật lịch sử còn cho thấy thời đó không có ai cho rằng trên lãnh thổ Việt Nam có hai quốc gia, ngay cả ngụy quyền Sài gòn! Mời xem những bằng chứng bằng hình ảnh dưới đây:

Rõ ràng là ngay cả ngụy quyền cũng đòi 'bắc tiến', 'giải phóng' với 'thống nhất' chứ không hề xem rằng lúc đó trên lãnh thổ Việt Nam có hai quốc gia riêng biệt nha!

Nếu họ thành công (khi nào heo nái biết leo cây) thì họ cũng đã ăn mừng thống nhất với giải phóng hàng năm rồi. Chỉ vì thất bại nên họ mới ngụy biện dèm pha.  Thắng thì đó là 'thống nhất', thua thì giả làm nạn nhân cào mặt ăn vạ bị 'xâm lược'.  Đúng chất ba que xỏ lá nói xuôi rồi lại ngược!

Nhiều người cũng hay ngộ nhận đây là cuộc chiến giữa hai miền, chỉ là 'huynh đệ tương tàn'. Hãy xem xét các chủ thể trong cuộc đối đầu này là những ai để nhận định cho chính xác. Đó không phải là miền Bắc và miền Nam mà là Mỹ và người Việt Nam chống Mỹ trên cả hai miền đất nước. Ngụy quyền chỉ là bình phong, công cụ, tay sai, ký sinh ăn bám do Mỹ dựng lên (bao gồm người Việt Nam từ mọi vùng miền) để sai khiến và hoàn toàn không có quyền quyết định. Có hai chủ thể là Mỹ và người Việt Nam chống Mỹ (ở cả hai miền) thì cuộc chiến đó mới xảy ra. Không có Mỹ thì ngụy quyền Ngô Đình Diệm đã không thể tự sinh ra. Ngụy quyền Bảo Đại có Pháp hay không cũng không có khả năng đối đầu với Việt Minh! Mỹ nhảy vào Việt Nam thì mới có chiến tranh. Do đó bản chất của nó là cuộc chiến tranh Việt-Mỹ chứ không phải giữa hai miền.

Ngộ nhận thứ hai về vấn đề 'hòa hợp hòa giải'.

Mỗi tháng tư về tôi lại phải nghe cái điệp khúc 'hòa hợp hòa giải' từ nhiều người, nhiều phía đến phát ngán, nhưng không có bất kỳ ai nói rõ, cụ thể ra ai phải 'hòa hợp hòa giải' vói ai và cụ thể phải làm gì! Nhiều người còn hát 'hòa hợp hòa giải để phát triển'! Vậy có nghĩa là 45 năm nay Việt Nam không hề phát triển tí nào vì chưa có 'hòa hợp hòa giải'?!

Những người hát cái câu trên cũng không giải thích rõ chuyện 'hòa hợp hòa giải' đó liên quan như thế nào, một cách cụ thể, đến sự phát triển của Việt Nam!

Sư thật cho thấy đã có rất nhiều Việt kiều biết làm ăn buôn bán hay giỏi chuyên môn ngành nghề, có bằng cấp học vị, biết thời thế đã về Việt Nam lập nghiệp mà không bị phân biệt đối xử hay xét hỏi lý lịch từ ngày Mỹ vừa dỡ bỏ cấm vận đến nay. Thành phần vẫn còn mồm loa mép giải chống phá, đòi hỏi ngược ngạo thì chỉ là loại du thủ du thực, ăn bám, khốn nạn, vô liêm sỉ gần chết hay không chết cũng vô dụng. Thật tình thì tôi không hiểu rằng lấy lòng cái đám này thì sẽ giúp ích gì cho sự phát triển của Việt Nam nữa!

Quan trọng hơn nữa là bản thân việc đem khái niệm 'hòa hợp hòa giải' dùng cho trường hợp Việt Nam đã là sai rồi. Nó chỉ có thể áp dụng cho trường hợp như bên Trung Quốc giữa ĐCSTQ và Quốc Dân Đảng ở Đài Loan. Cả ĐCSTQ và QDĐ đều kháng chiến chống Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, họ mới quay sang đánh nhau. Cả hai bên đều không mang tội phản quốc thì mới ở ngang hàng phải lứa để nói chuyện 'hòa hợp hòa giải' được.

Ba que xỏ lá là thành phần phản quốc theo giặc có gia phả và đam mê trong huyết quản. Lúc Pháp đô hộ Việt Nam thì chúng làm tay sai trong chính quyền thuộc địa và đi lính cho Pháp đàn áp người Việt. Lúc Việt Minh chống Pháp thì chúng vẫn tiếp tục theo Pháp chống lại sự nghiệp giải phóng dân tộc! Đến năm 1948 Pháp thấy khó nhằn phải lập ra chính quyền bù nhìn Bảo Đại để mị dân và chia rẽ lực lượng kháng chiến thì chúng được Pháp chọn làm thành phần nòng cốt. Pháp thua Mỹ nhảy vào thì chúng chỉ đổi tên đổi chủ và vẫn tiếp tục theo giặc phản quốc chống lại nguyện vọng độc lập thống nhất của dân tộc!

45 năm nay chúng vẫn nuôi thù hận (ngược) đối với những người không những đã tha chết mà còn tạo điều kiện cho chúng sang định cư làm công dân ở quốc gia mà chúng luôn ca ngợi là sung sướng nhất thế giới, nằm ngửa ra cũng có người phục vụ tận răng!

Trên thế giới này không có bất cứ quốc gia nào lại làm cái chuyện ruồi bu 'hòa hợp hòa giải' với thành phần phản quốc vô ơn không biết điều khốn nạn vô liêm sỉ như thế cả! Chỉ có tội phạm xin khoan hồng tha thứ chứ không có ai lại phải đi 'hòa hợp hòa giải' với một đám tội phạm cả!

Cho nên ba que xỏ lá nếu biết điều thì phải biết ăn năn hối cải, quì xuống xin dân tộc tha thứ mới phải! Xin lỗi! Có phải tôi đã đặt 'ba que xỏ lá' và 'biết điều' vào trong cùng một câu?

Kết luận: Những kẻ mà đến giờ này vẫn còn già mồm ngụy biện, dèm pha ngày vui thống nhất của dân tộc thì rõ ràng thuộc loại tận cùng của khốn nạn vô liêm sỉ đáng lẽ không đáng nhắc tới. Ngặt cái là không hiểu sao có rất nhiều người, ngay cả báo chí, quan chức trong nước cũng ăn phải bả của bọn khốn nạn vô liêm sỉ này mà ngộ nhận về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Xem ngụy quân ngụy quyền phản quốc theo giặc ngang hàng với hàng triệu liệt sĩ đã xả thân vì độc lập tự do thống nhất!

Từ bản chất là cuộc chiến chống đế quốc xâm lược của người Việt Nam, ba que xỏ lá ngụy biện thành cuộc chiến tranh 'huynh đệ tương tàn' bắt 'bên thắng cuộc' phải nhận lỗi 'cưỡng chiếm miền Nam' mà đến báo chí, quan chức cũng mủi lòng thì tôi cũng đến chịu! Nhiều người ngu không có khả năng phân biệt phải trái như thế mà Việt Nam được như ngày hôm nay thì cũng là phép lạ rồi chứ còn đòi phát triển đến như thế nào nữa?!

Monday, April 6, 2020

OAN THỊ MẦU À CÁC CON CHIEN?

Một trong những cái ác độc lớn nhất của Chúa giáo là nó tẩy não nhồi so điều kiện hóa con chien từ khi còn ẵm ngửa chưa biết gì đều đặn cho đến chết, cho nên mặc dù kinh sách, tổ chức giáo hội có nhảm nhí độc ác đến đâu thì con chien cũng bất chấp sự thật, tự động như cái máy bênh vực tôn giáo mình đến cùng! Bài viết này muốn giải quyết tận gốc vấn đề như sau:

Có nhiều con chien hay bảo người ta nói oan cho Cong giáo như này:

<<Mình theo cg, nội ngoại đều theo đạo, thờ cha mẹ ông bà, đi lễ lm dạy điều tốt đẹp. Mình thấy ổn mà, đạo cg đâu xấu, xấu là do con ng mà thôi.>>

1. Nói như trên là nói ngược. Nó có nghĩa là gia đình dòng họ con chien ghẻ này mới là đại diện chính thống cho Cong giáo chứ không phải là 'Kinh Thánh' của dân mọi Trung Đông mấy ngàn năm trước mà tín lý Cong giáo dựa trên, hay Giáo hội La mã, tổ chức đã sáng lập ra Cong giáo và tồn tại hơn 1500 năm nay! Suy nghĩ, hành động của gia đình dòng họ con chien nói trên, chứ không phải là suy nghĩ, hành động của giới lãnh đạo Cong giáo trong hơn 1500 năm nay trên thế giới và ở Việt Nam, mới là đại diện xứng đáng cho Cong giáo!

2. Câu nói trên còn có một lỗ hổng ngụy biện như sau:

Gia đình dòng họ con chien, linh mục địa phương tốt, suy ra Cong giáo là TỐT..

Nếu nói như vậy thì người ta suy diễn như thế này càng đúng hơn chứ:

'Kinh Thánh' toàn dạy cướp hiếp giết. 'Chúa' trong đó là một tên độc tài, tàn ác, khùng khùng điên điên, tiền hậu bất nhất. Giáo hội Cong giáo La mã đã làm đúng theo 'Kinh Thánh', nên có một lịch sử rất lâu dài cướp hiếp giết, độc tài tàn ác, khùng khùng điên điên, tiền hậu bất nhất. Con chien thì bị biến thành một đám súc vật cắm đầu trong vâng phục, chỉ được nghe theo 'đấng bề trên', cấm cãi.

Suy ra Cong giáo là XẤU.

Hãy bình tĩnh nhận xét xem suy luận của con chien hay người ngoài tôn giáo như trên chính xác, bao quát, đầy đủ hơn?!

Con chien mà còn tốt là vì còn ảnh hưởng của dòng máu Việt chứ cái đạo mọi Trung Đông độc ác thú vật đó không thể nào làm cho nó tốt hơn được!

3. Các con chien bị tẩy não, nhồi sọ, điều kiện hóa từ khi còn ẵm ngửa thì cũng giống như người ta bị dính virus Corona vậy. Người bị dính virus có thể không có triệu chứng của bệnh trong 14 ngày nhưng không có nghĩa là họ không mang và lây bệnh trong 14 ngày đó!

Con chien đã bị bơm vào đầu từ thuở chưa biết gì một giáo lý phi dân tộc, thì một ngày nào đó, khi được các 'đấng bề trên', mà nó phải cắm đầu trong vâng phục tuyệt đối cấm cãi, kích hoạt ra lệnh, nó sẽ sẵn sàng làm chuyện phản dân tộc. Lịch sử VN từ ngày Cong giáo du nhập vào đã chứng minh rất rõ ràng. Những tên phản quốc với đam mê mãnh liệt nhất, tay sai đắc lực nhất của tây lông trong sự nghiệp phá hoại, xâm lược thôn tính VN luôn luôn là những con chien. Đó chắc chắn không phải là chuyện tình cờ vì hễ phi dân tộc thì nhất định nó sẽ phản dân tôc có hoặc vô ý thức!

Saturday, December 14, 2019

ME TÂY MUỐN HÒA TAN CHỨ 'HÒA NHẬP' CÁI CON CÁ!Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Tp HCM, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, viện cớ 'hội nhập' để ngụy biện cho việc dựng cây thông Chrismas trong khuôn viên trường làm mất đi tính trung lập về tôn giáo của trường học

Có ý kiến trên fan page trường này cho rằng trường học không phải là nơi truyền đạo thì ông này lại trả lời vòng vo tam quốc không đâu vào đâu.  Tây lông gọi nó là cây thông Chrismas.  Học đến tiến sĩ mà  không biết 'Chrismas' nó có nghĩa là gì lại vòng vo ngụy biện như thế?

Hắn cho rằng cây thông là biểu tượng ngày Tết của tây lông cũng như cây đào cây mai của Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền cho nên trường cũng phải dựng cây thông để 'hội nhập', 'giúp sinh viên quốc tế nhớ ngày Tết quê mình'!
https://tuoitre.vn/lam-cay-thong-thong-minh-cao-11m-hieu-truong-bi-to-lang-phi-20191213234041968.htm?fbclid=IwAR3tYvQMW8Ndn7D-MESLGy_vzzBidMk063Y2-gyGVT-D3bT0Npe-Pg00wtI

Nói như vậy thì trường bên Âu Mỹ chắc hẳn họ cũng phải chưng mai, đào ngày tết để 'hội nhập' với các nước Đông Á và để 
giúp sinh viên Đông Á nhớ ngày Tết quê mình?!

Và không biết vào dịp Tết cổ truyền Việt Nam, hắn có dùng ngân sách của trường để tài trợ việc chưng mai đào hoành tráng như cây thông Chrismas này không?

Đây là một me tây muốn đồng hóa, hòa tan Việt Nam vào thế giới tây lông chứ 'hòa nhập' cái con cá!


Monday, December 2, 2019

ĂN-LẠC-XONG-ĂN-CÀ-RỐT MIỆT THỊ TAM GIÁO VÀ BẢN CHẤT CHÚA GIÁO


Trong 'Phép giảng tám ngày' Alexnadre de Rhodes với thái độ trịch thượng và sự ngu dốt của mình đã mạnh miệng miệt thị cả ba tôn giáo lớn tạo nên nền văn minh Đông Á.  Gọi Phật Thích-ca là 'thằng' và đạo Phật là đạo mọi rợ.

https://thuvienhoasen.org/a33045/alexandre-de-rhodes-thoa-ma-duc-phat-va-miet-thi-tam-giao-trong-phep-giang-tam-ngay-

Tín đồ theo đạo thờ tây lông bất chấp lại ngoan cố ngụy biện rằng: 'Không thể đem tiêu chuẩn ăn nói của ngày hôm nay áp đặt cho thế kỷ 17 được'.

Vậy có nghĩa là họ cho rằng thời ông bà tổ tiên của họ ăn nói mất dạy hơn mình nhiều?! Các tín đồ thử về nhà hỏi lại ông bà mình xem ngày xưa ông bà của họ có ăn nói mất dạy như thế không nhé rồi hằng bênh thằng Rốt nha!

Mấy thằng tây lông mất dạy này thật có phúc! Chúng nó chẳng dính dáng gì đến dân tộc này hay những đứa thờ chúng mà lại được bọn cuồng tín bản địa lăn xả, liều mạng bênh vực ngay cả khi chúng đang chửi cha cả cái dân tộc này là sao ta?!

Thái độ khinh miệt, mất dạy này của Chúa giáo đối với tất cả các đạo khác phát xuất từ giáo lý của nó.  Cụ thể là 'điều răn' thứ nhất trong 'Mười điều răn':

'I am the LORD your God: you shall not have strange Gods before me.'

'Ta là Chúa, Thượng đế của các ngươi: các ngươi không được thờ bất kỳ thần lạ nào ngoài ta.'

http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/command.htm

Ngon lành chưa? 'Lời răn' này cấm cúng bái bất kỳ thần thánh nào ngoài 'Chúa'.  Đối với Chúa giáo chỉ có độc nhất một thần, một con đường.  Đa nguyên, đa lập là không thể nào chấp nhận được.  Bởi vậy đứa nào theo đạo này mà đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, với đa nguyên thì nghe nó buồn cười lắm.  Y như nó đang chửi cha nó vậy!

Tổng thời gian Rốt làm việc thời đó ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài là khoảng bảy năm và cuối cùng bị trục xuất ở cả hai Đàng.  Ở Đàng Trong, y thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Macau và Hội An và phải làm lén lút vì bị lọt vào sổ bìa đen của chính quyền trước khi bị bắt, kết án tử tình nhưng sau được giảm thành trục xuất.

Tại sao thằng Rốt nói riêng và bọn truyền giáo tây lông nói chung lại bị cấm cửa ở các nước Đông Á và phải làm ăn lén lút cực khổ vậy? Vì đạo của chúng truyền mang tính chất mê tín cực đoan mà thái độ còn quá trịch thượng và mất dạy! Chính quyền phong kiến đương thời thấy rõ bản chất của chúng là mê tín mà còn đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối từ tín đồ thì chắc chắn sẽ trở thành phản loạn.  Truyền đạo này tức là gieo mầm phản loạn.

Văn hóa tam giáo là văn hóa trí lễ nghĩa, mà bọn này vào lại đòi đạp đổ tất cả để dựng thần, đạo mê tín của chúng lên! Nhốt tín đồ vào các xứ đạo, tách họ ra khỏi cộng đồng dân tộc và sự quản lý của chính quyền, tức biến dân bản địa thành người ngoại quốc theo sự chỉ huy của bọn giáo sĩ! Chân lý của chúng là một và duy nhất, còn tất cả là 'đạo dối', không thể chấp nhận đa nguyên, vậy chẳng phải khi đã có được tín đồ và thế lực thì chúng sẽ gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng dân tộc, chống chính quyền không theo đạo của chúng đến cùng, thành ra một đám phản quốc tôn thờ ngoại bang hay sao?! Bạn có thể tự đọc cuốn 'Phép giảng tám ngày' của Rốt để hiểu thêm https://kholuu.files.wordpress.com/2015/07/phep_giang_tam_ngay.pdf.  Không có thì giờ đọc hết thì có thể dùng công cụ tìm kiếm hoặc xem trích dẫn những đoạn miệt thị tam giáo trong linh ở gần đầu bài.

Đạo Phật được truyền vào Đông Á cũng bởi những nhà sư 1000 năm trước đó nhưng lại được chính quyền đương thời tiếp nhận với sự tôn kính và cởi mở bởi vì họ là những bậc đại trí biết lễ nghĩa và tôn trọng chủ nhà.  Đạo của họ mở mang trí tuệ con người và do đó có thể giúp dân giúp nước, không hề bắt ai 'quên mình trong vâng phục' với ai, hòa mình vào dân tộc, chứ họ không phải là những thằng mê tín mất dạy mà còn nói ngược xem chủ nhà là mọi rợ như cái đạo kia!

Sự thật lịch sử cho thấy sau một thời gian bám rễ và phát triển số lượng tín đồ đủ đông thì chúng sẽ len lỏi leo lên thượng tầng chính trị hoặc làm phản.  Ở TQ có nạn Thái Bình Thiên Quốc vào thế kỷ 19.  Ở Triều Tiên, Chúa giáo từ từ thò chân vào triều đình nên đã bị quan nhiếp chính Heungseon Daewongun tận diệt cũng vào thế kỷ 19, chỉ có ba giáo sĩ tây lông trốn thoát được nên không bị giết, hàng vạn tín đồ đã bị hành hình bên bờ sông Hàn.

newworldencyclopedia.org/entry/French_Campaign_against_Korea,_1866

Ở Nhật thì có cuộc nổi dậy của Chúa giáo ở Shimabara thế kỷ 17.  Chính quyền Mạc phủ Tokugawa đem quân đi dẹp và sau khi thành công đã chém đầu 37.000 tín đồ Chúa giáo nổi loạn và đồng phạm.  Chém luôn cả lãnh chúa vùng này vì tội tắc trách.  Đuổi hết thương buôn Bồ vì tình nghi giúp đỡ bọn phản loạn.  Bắt đầu giai đoạn cấm Chúa giáo triệt để hơn 200 năm, đến nửa sau thế kỷ 19 mới ngưng.  Thằng Rốt ban đầu được Vatican điều đến Nhật, nhưng vì khi bơi sang đến Đông Á mới biết Nhật đã đóng cửa cấm đạo triệt để nên mới mò vào Việt Nam.

https://www.britannica.com/biography/Tokugawa-Iemitsu

Các Chúa Trịnh, Nguyễn và triều đình Nhà Nguyễn sau đó đã quá nhân từ nên mới bị mất cả nước vào tay tây lông.  Bây giờ tỉ lệ tín đồ Chúa giáo ở Việt Nam đứng thứ hai Châu Á, chỉ sau Phillippines, nhưng vẫn bị chúng nó chửi là ác! Chính quyền cộng sản cũng quá nhân từ.  Sau khi chúng 'theo 'Chúa' vào Nam' gần sạch sẽ thời 1954-55, lỡ bị bọn nó chửi 'cộng sản vô thần' rồi mà lại không tiện dịp đập hết 'nhà thờ', bắt bỏ đạo hết đám còn ở lại thì bây giờ chúng nó đâu có đẻ ra nhiều trứng như thế mà 'đòi đất' cho tây lông với đòi chính quyền 'từ bỏ chủ thuyết vô thần mà tin theo Chúa'?! Rõ ràng nhân từ với giặc là tàn nhẫn với chính mình.

Saturday, November 30, 2019

AI ĐÃ 'TÙY TIỆN'?

Ảnh: 'Tonkin-les dieux s'en vont', 'Bắc kỳ-Các vị thần đang rời đi'.  Ảnh cho thấy bọn linh mục và con chiên vứt tượng thờ của người Việt xuống đất và đặt thần của bọn chúng lên.  'Tự do tôn giáo' của chúng là như thế đấy!

Tín đồ theo đạo thờ tây lông ở Việt Nam rất nhây.  Mấy chục năm nay họ vẫn luôn chờ cơ hội, viện đủ lý do tào lao để vinh danh tên giặc Alexandre de Rhodes (AdR).

Thất bại trong việc đòi đặt tên đường AdR ở Đà Nẵng sau bản kiến nghị không đặt tên đường, họ rất hậm hực cay cú và tiếp tục ngoan cố đòi đặt! PGS TS Hoàng Dũng vừa đưa ra ý kiến trên báo trẻ trâu rằng 'Không thể tùy tiện lên án người xưa như thế'.  Cũng trên báo này, 'nhiều trí thức' cũng đòi đặt tên đường 'không cần tranh cãi'!

Đám cuồng tây lông này ngang ngược độc tài vãi! Con đường là của chung mà các bố lại muốn tùy tiện thích thì đặt, cấm cãi! Người ta phản đối dùng bằng chứng, lý luận hẳn hoi thì các bố lại bảo người ta 'tùy tiện'!

Tên đường có ý nghĩa rất quan trọng không những chỉ để vinh danh tiền nhân có công với nước mà còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ sau.  Do đó nó nhất định phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối ít nhất là trong giới trí thức.  Không làm như thế mà cứ đặt thì mới là tùy tiện.  Bộ bây giờ Việt Nam hết anh dùng dân tộc và danh nhân các lĩnh vực rồi hay sao mà lại phải nhất quyết dùng tên của một nhân vật gây tranh cãi chứ đừng nói đến việc đây là một tên giặc hẳn hòi cho bằng được vậy?!

Lý do ban đầu được đưa ra để vận động cho tên đường là, 'AdR là người đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ', nhưng các nhà nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng hắn không phải là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ thì đáng lẽ mọi chuyện đã phải dừng lại ở đó.  Xem số 4 và 5 trong bản kiến nghị này.

Nếu phe muốn đặt tên thấy bằng chứng, lỹ lẽ trên là sai thì phải đưa ra bằng chứng, lý lẽ khác để phản bác và chứng minh AdR chính là người đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ.  Nhưng không, đám cuồng tín thờ tây lông này lại tiếp tục tùy tiện đưa ra những ngụy biện không liên quan đến nội dung trên và ngoan cố đòi vinh danh tên giặc này! Những đứa khôn hơn tí, biết cãi không nổi thì phán 'không tranh cãi' nữa mà cứ đặt tên đường thôi!

Những ngụy biện mà họ tùy tiện đưa ra là:

1.  'AdR không phải là người đầu tiên hay duy nhất sáng tạo ra chữ quốc ngữ nhưng có công trong việc truyền bá chữ quốc ngữ'.

Sự truyền bá chữ quốc ngữ phổ thông có kết quả nhất chỉ xảy ra sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công.  Trước đó, trong thời thực dân Pháp cai trị, 90% dân Việt mù chữ, thành phần trí thức toàn học tiếng Pháp.

Thời AdR đến Việt Nam, thế kỷ 17, người Việt dùng chữ Hán và Nôm.  Không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy AdR có hoạt động truyền bá chữ quốc ngữ tại thời điểm đó.

Họ lại tùy tiện ngoan cố gán ghép rằng cuốn tự điển Việt-Bồ-La do AdR biên soạn đã đóng góp vào việc truyền bá chữ quốc ngữ.  Cái này rất ngu xuẩn và buồn cười! Người ta dùng tự điển để tra cứu ý nghĩa giữa các ngôn ngữ SAU KHI đã biết rành mặt chữ, để học ngoại ngữ (như bọn truyền giáo lúc đó đang có nhu cầu học tiếng Việt) chứ không ai dùng tự điển để dạy mặt chữ cho người chưa biết chữ cả mà 'truyền bá chữ viết' cái con cú gì?!

Hơn nữa, sự thật lịch sử cho thấy, khi AdR đến Việt Nam thì các giáo sĩ Bồ cùng con chien người Việt đã tạo ra chữ quốc ngữ và tự điển Việt-Bồ để dùng rồi (tham khảo kiến nghị nói trên).  AdR chỉ dùng cuốn tự điển trên dịch thêm phần tiếng La-tin thành tự điển Việt-Bồ-La THEO CHỈ THỊ CỦA VATICAN nhằm giúp cho các giáo sĩ không phải người Bồ cũng có thể tra tiếng Việt (La-tin là ngôn ngữ phổ thông trong đám giáo sĩ thuộc Vatican).  Rõ ràng hắn không phải là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ và mục đích soạn cuốn tự điển Việt-Bồ-La chỉ là để giúp Vatican có thêm công cụ truyền đạo chứ chả liên quan gì đến việc 'truyền bá chữ quốc ngữ' như bọn thờ tây ngoan cố tùy tiện gán ghép cả.

Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ chỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 do người Việt Nam chủ xướng và chẳng dính dáng gì đến AdR đã 'về với Chúa' hơn hai thế kỷ trước đó cả.

2.  'TP HCM đặt tên AdR từ lâu', suy ra Đà Nẵng cũng nên đặt'.

Trả lời ngắn là, bạn thấy con chó ăn c*t thì bạn có nên ăn c*t giống nó không?!

Trả lời dài:

Tên đường đó có từ thời Diệm.  Diệm là một tên cuồng đạo, từng làm tu sĩ trong những tu viện Âu-Mỹ khi Việt Minh đang tiến hành cuộc kháng chiến chín năm. Mấy anh em Diệm từng làm lễ 'dâng Việt Nam cho Đức Mẹ' vào năm 1959, nên họ muốn đề cao, gán cho AdR, một trong những nhà truyền giáo đầu tiên, một công trạng để phô trương, kể 'công' Chúa giáo ở Việt Nam thì cũng rất dễ hiểu.  Sau 1975, tên đường này đã được đổi một lần, rồi lại đổi lần nữa trở lại tên AdR.  Đó là một sai lầm cần được sữa chữa chứ không phải để tiếp tục phạm vào một lần nữa!

3.  AdR vào Việt Nam thế kỷ 17, Pháp xâm lược Việt Nam vào thế kỷ 19, suy ra không thể ghép tội AdR nối giáo cho giặc Pháp xâm lược.

AdR không thể nối giáo cho giặc vì hắn chính là giặc bởi vậy mới bị các Chúa Trịnh, Nguyễn ở cả Đàng Ngoài Đàng Trong kết án trục xuất thậm chí tử hình.  Sau khi bị buộc phải rời Việt Nam, hắn đã viết thư xin triều đình Pháp chu cấp binh lính trở lại đánh Việt Nam.

Nhiều đứa thờ tây tiếp tục ngoan cố ngụy biện rằng người ta đã 'hiểu sai ý nghĩa bức thư.  Chữ 'chiến sĩ' trong thư có nghĩa là 'chiến sĩ truyền giáo' và do đó 'AdR chỉ có ý định xin giáo sĩ chứ không phải xin binh lính'.

Ngụy biện trên có hai cái ngu:

- Hắn đã bị kết tội tử hình ở Đàng Trong và được khoan hồng giảm án xuống thành trục xuất mà lại ngu đến nỗi xin thêm vài giáo sĩ khác dẫn vào Việt Nam để bị chặt đầu cả lũ à?!

- Giáo sĩ người Pháp thời thế kỷ 17 vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát và điều động của Vatican thì triều đình Pháp làm gì có cái quyền điều động giáo sĩ mà AdR xin họ? Cho nên ngoan cố bào chữa dịch thành 'chiến sĩ truyền giáo' là rất ngu.

Việc AdR làm là một trò mèo thông dụng vào thời đó của Vatican và thực dân đế quốc phương tây.  Đầu tiên chúng cho đám truyền giáo vào.  Làm ăn suôn sẻ thì tốt, chúng sẽ cải đạo gần hết dân bản địa thì tự động họ sẽ dâng cả quốc gia lên cho Vatican và thực dân chia chác khỏe re như Philippines hay nhiều nước Trung, Nam Mỹ, Châu Phi.  Nếu bị chính quyền bản địa ngăn cấm, chúng sẽ sủa ầm lên là 'không có tự do tôn giáo', trở về nước vác cà-nông sang đánh rất dễ dàng vì chúng đã nắm trong tay rất nhiều thông tin tình báo khi truyền đạo trước đó và từ con chien bản địa.  AdR đã diễn rất đúng theo kịch bản, nhưng nước Pháp lúc đó nhà còn bao việc nên chưa sẵn sàng thôi.

4.  'Không vinh danh AdR là vô ơn.  Dùng chữ của người ta mà lại chửi người ta'

Thứ nhất, AdR có ơn đâu mà vô?! (Xem lại số 4 và 5 trong bản kiến nghị trong link ở gần đầu bài viết này)
Hắn không phải là người phát minh ra chữ quốc ngữ, cũng không đóng góp gì trong việc truyền bá nó cả, nên không có ơn gì ở đây cả.

Thứ hai, tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam từ đầu cho đến cuối đều dùng không những chữ Hán mà còn cả tiếng Hán! Một phần ba từ vựng thông thường hiện nay của Việt Nam là Hán-Việt, trong văn viết chiếm đến 60%.  Nói như những đứa ngu kia thì người Việt Nam không thể chửi TQ khi TQ làm bậy? Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi ngày xưa không được làm thơ, hịch chống người Hán bằng chữ Hán, tiếng Hán à?! Người ta không thể dùng vũ khí của giặc giết giặc à?! Óc chó là có thật!

5.  'Dùng chữ tây góp phần phát triển Việt Nam'

Chữ viết cũng chỉ là công cụ, phương tiện.  Nếu không có chữ tây thì người Việt Nam chắc chắn cũng sẽ cải tiến chữ viết của mình như các nước Đông Á để phát triển.  Chữ viết tây không thể giúp con người hay một quốc gia phát triển cao hơn khả năng, bằng chứng là nhiều nước Đông Nam Á như Phi, Mã, indo, Việt Nam dùng chữ tây nhưng phát triển vẫn thua xa các nước Đông Á Trung, Hàn, Nhật về mọi mặt.  Nếu chữ tây, tiếng tây có thể giúp một đất nước phát triển thì Philippines đã không bèo nhèo như thế! Nhiều nước châu Phi phải là cường quốc rồi! Đừng có cuồng tây lông đến ngáo như thế chứ?!


Friday, November 29, 2019

BIỂU TÌNH 'ÔN HÒA' KIỂU ME MỸ


Trong bài viết trước, có bạn chụp mũ rằng tôi lo cho HK này nọ nhưng sự thật thì tôi không hề nha! HK loạn, Việt Nam đang hưởng lợi từ đó sướng thế thì tại sao tôi lại phải lo cho họ?! Tâm thần à?!

Bọn tâm thần đang lo, 'prayforhongkong', 'standwithhongkong' suốt là bọn me Mỹ Việt Nam nha! Chúng ca ngợi bọn me Mỹ bên đó, ao ước, kêu gọi trẻ trâu Việt Nam bắt chước phá hoại nền hòa bình ổn định (để phát triển) của đất nước. Tôi lo là lo cho Việt Nam lại bị bọn me Mỹ ghiền ăn c*t báo hại một lần nữa, rồi các nước bạn khốn nạn lại trục lợi mà tiến nhanh tiến mạnh, còn Việt Nam lại tụt hậu như lịch sử đã từng xảy ra thôi nha!

Mời mọi người xem clip 'biểu tình ôn hòa', 'đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn' của me Mỹ nhé! Đây là clip của một kênh ở HK: https://www.youtube.com/channel/UCYWSlgQB1BpfQTkNm_P5qIw

Những hành động 'biểu tình ôn hòa' được liệt kê trong clip này bao gồm gặp cái gì thì đập phá, đốt cái đó trong thành phố, bất kể là của công hay tư, cửa hàng, nhà băng, xe hơi, trạm tàu điện ngầm, ngay cả Starbucks, hôi của, tấn công hành hung, tống tiền người dân. 51 trên tổng số 93 trạm tàu điện ngầm đã phải đóng cửa để sửa chữa.

Bọn me Mỹ này giống thần tượng của bọn nó vãi! Miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức không nhưng hành động thì lại như khủng bố. Vậy mà cũng có một đám người Việt thần tượng, ca ngợi bọn nó là 'dân trí cao' chứ! Óc chó là có thật!Thursday, November 28, 2019

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ME MỸ


Sau khi tốn rất nhiều công sức cào mặt ăn vạ, đập phá nơi mình sinh sống, gây khó khăn cho việc mưu sinh của chính dân HK suốt nửa năm, lặn lội sang tận Mỹ 'điều trần' xin xỏ trước quốc hội Mỹ, cuối cùng thì đám me Mỹ HK cũng đã được toại nguyện.  Trump đã ký vào dự luật 'Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong' do Quốc hội Mỹ thông qua trước đó và nó sẽ được thi hành.  Nội dung của dự luật này nói chung là dựng lên những rào cản cho kinh tế HK, tức nó sẽ tạo ra thêm những khó khăn về kinh tế, cái mà đám me Mỹ tham gia biểu tình đang đòi cải thiện! :v

Link 1
Link 2

Biểu tình triền miên suốt mấy tháng qua cũng đã đẩy một số doanh nghiệp và vốn đầu tư sang nước khác.

Một trong những khẩu hiệu chính của đám me Mỹ HK này là 'tranh đấu cho tương lai'.   Chúc mừng các me đã cầu được ước thấy.  Tương lai các me sẽ được bốc c*t mà ăn nhé! 👏

Trong một diễn biến khác xảy ra không lâu trước đó, me Mỹ Ukraina được Mỹ hậu thuẫn xúi giục đã làm cách mạng lật đổ chính quyền để mơ một tương lai mới tươi sáng theo voi Mỹ hít bã mía.  Sau khi được toại nguyện thì đất nước này bị chia đôi, bán đảo Crime bị Nga đòi quà lấy lại.  Kinh tế sụp đổ tụt hậu xuống dưới cả nước 'độc tài cộng sản'! Như vậy, bọn me Mỹ Ukraina cũng đã được toại nguyện như me Mỹ HK, bốc c*t mà ăn! 👏

Quay trở lại một quốc gia rất gần Hồng Kông là Việt Nam.  Me Mỹ Việt ngày xưa đã từng rước Mỹ vào tàn phá tan nát đất nước này, chia cắt nó 20 năm, đổ hàng triệu tấn bom đạn chất độc xuống dẹp mấy trăm năm không hết.  Nhờ công ơn hàng triệu anh hùng liệt sĩ quên mình hy sinh, đất nước này mới được hòa bình thống nhất, chỉ phát triển bình thường được 20 năm thôi.  Vậy mà bây giờ me Mỹ Việt các thế hệ cũ và mới chúng đã lại rửng mở muốn 'noi gương' me Mỹ HK biểu tình, 'standwithHongKong' để được Mỹ khen rồi lại được bốc c*t ăn như ngày nào!

Nếu bạn phất cờ Mỹ cầu xin can thiệp thì chỉ có hai khả năng xảy ra.  Khi không can thiệp nhiều được, Mỹ sẽ gây khó khăn về kinh tế, cấm vận cho bạn bốc c*t ăn.  Nếu can thiệp được thì nhẹ, dân trong nước tự choảng nhau, rồi cùng nhau bốc c*t ăn, lãnh thổ bị lân bang lợi dụng lúc hỗn loạn chiếm mất.  Nặng, Mỹ đem quân vào thì tất cả nát như bướm.  Giữ được mạng sống để ăn được c*t cũng là một vấn đề!

Đặc điểm chung của me Mỹ khắp nơi trên thế giới là rất thích bốc c*t ăn và báo hại làng xóm, đất nước phải ăn c*t với chúng.  Mọi người hãy cẩn thận.