Monday, May 18, 2015

PHỎNG VẤN GIÁO SƯ BÁC SĨ TÔN THẤT TÙNG

WGBH là một tổ chức giáo dục công cộng ở Mỹ có trụ sở tại Boston, bang Massachusetts.  Tổ chức này dùng đài TV và radio của mình cho những vấn đề nghiên cứu và giáo dục.  Đài TV WGBH đã làm nhiều cuộc phỏng vấn với các nhân chứng lịch sử thuộc tất cả các bên trong cuộc kháng chiến 30 năm của VN để cho ra đời loạt phim tài liệu 'Việt Nam: Thiên sử truyền hình'.  Năm 1981, đài đã phỏng vấn GS BS Tôn Thất Tùng.

Trong cuộc phỏng vấn này, BS Tôn Thất Tùng đã cho biết về các vấn đề thân thế, quá trình theo đuổi học vấn của mình, cảm tưởng, nhận xét về Bảo Đại, tâm sự của một người bị mất nước, thân phận chung của người Việt dước thời Pháp thuộc, những lần được tiếp xúc và kỷ niệm với Bác Hồ, cảm tưởng và nhận xét về Bác, những sáng kiến hành nghề trong thời chiến.  Ông cũng trả lời về vấn đề Chất độc Da cam, những điều tai nghe mắt thấy trong nạn đói 1944-45, tình cảm không thể chia rời giữa ông và quê hương đất nước.

Đặc biệt BS Tùng cũng đưa ra một nhận xét rất chính xác về con người VN trong chiến tranh và hòa bình.

Đoạn giữa cuộc phỏng vấn cho thấy tiền bạc, hậu đãi của thực dân không mua chuộc được ông.  Ông sẵn sàng bỏ tất cả và theo kháng chiến để mong có được độc lập tự do cho dân tộc.

Phóng viên đã hỏi câu này ở cuối bài: 'Trong suốt 30 năm, ông đã ở lại và chiến đấu ở VN thay vì có thể bỏ sang Pháp hay Mỹ để sống.  Tại sao phải làm như vậy?'  Câu trả lời giản dị của ông đã cho thấy nhân cách cao cả của một con người yêu nước thực sự.

http://openvault.wgbh.org/catalog/vietnam-4798f7-interview-with-ton-that-tung-1981

Qua cuộc phỏng vấn này tôi thấy rằng một người có nhân cách lớn như Bác Hồ thì mới có thể thu phục được một người có nhân cách lớn khác như BS Tùng.  Ông rất coi khinh Bảo Đại, một ông vua chấp nhận làm bù nhìn cho Pháp và chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Nguồn Mỹ hay Việt thì cũng thế thôi.  Xem phỏng vấn các nhân chứng lịch sử do Mỹ thực hiện phỏng vấn, phim tài liệu của họ thì ai là bọn cướp nước, bán nước, ai là người yêu nước cũng vẫn rõ rành rành.

Tôi thấy lịch sử đã rất công bằng.  Những người đặt dân tộc và đất nước lên trên tiền bạc của thực dân đế quốc đã có được một đất nước độc lập thống nhất.  Những kẻ đã đặt tiền bạc vật chất, sự sung sướng ích kỷ của bản thân lên trên dân tộc và đất nước đã 'mất nước' luôn và chén cơm chó săn thì cũng chẳng còn.

Ngày xưa chấp nhận theo giặc để được sung sướng bản thân, ăn trên ngồi trốc.  Sau khi giặc bị đuổi cổ ra khỏi VN thì vẫn đòi được tiếp tục ngồi trên lưng voi là thế nào?! Các CC có thấy đòi hỏi của mình hơi bị quá đáng không vậy?!

1 comment: