Thursday, April 30, 2015

BÍ QUYẾT LÀM GIÀU CỦA VNCHTrên TG này chưa thấy nước 'giàu' nào mà chuyên đi ăn xin như VNCH. Đến Lào cũng không bỏ qua! pacman emoticon

Xem thêm:
https://www.facebook.com/hoighetphandong/photos/a.605667996141168.1073741872.124739034234069/921092004598764/?type=1&theater

No comments:

Post a Comment