Monday, April 10, 2017

'ĐÓI' HAY LÀ CHẾT?


Hôm 8 tháng 4, Triều Tiên cho biết sẽ kiên quyết hoàn thiện mạng lưới phòng thủ của mình để tự bảo vệ trước những đòn tấn công đường không từ Mỹ như vừa diễn ra tại Syria.

Bộ ngoại giao TT cho biết, những cuộc tấn công 'không thể tha thứ' như thế của Mỹ đã chứng minh việc phát triển vũ khí hạt nhân của TT là đúng đắn nhằm bảo vệ đất nước họ trước những 'hành động chiến tranh ngày càng liều lĩnh' của Mỹ.

Còn nhớ năm 2003 ngay sau khi Saddam Hussein đồng ý hợp tác với LHQ dâng nạp kho vũ khí WMD của Iraq, ông đã bị Mỹ làm thịt ngay và luôn.  Muammar Gaddafi của Libya cũng tự nguyện giải giáp vào cùng thời gian, cho nên khi có dịp, cũng đã bị Mỹ úp sọt chết thảm ngoài đường.  Tương tự Assad đã giao nộp kho vũ khí hóa học cho Mỹ năm 2013 nhưng hôm nay vẫn tiếp tục bị Mỹ cáo buộc sử dụng vkhh và ăn bom như thường!

Nhiều người bị Mỹ tẩy não tự nhiên đâm ra vô cớ thù hằn Triều Tiên và nhai lại cái luận điệu buồn cười của Mỹ rằng TT 'đói không lo lại lo phát triển vũ khí hạt nhân'! Làm như Triều Tiên họ phát triển vũ khí thì sẽ ăn hết của nhà bạn vậy!

Bây giờ TT có đói hay không còn chưa chắc nhưng nếu nghe lời Mỹ dụ khị giải giáp thì chẳng những đất cũng không có mà cạp, mà xương sẽ chất thành núi, máu chảy thành sông nhé. Còn kho vũ khí hạt nhân thì người TT mới còn mạng để mà 'đói' nhé!

No comments:

Post a Comment