Monday, April 6, 2020

OAN THỊ MẦU À CÁC CON CHIEN?

Một trong những cái ác độc lớn nhất của Chúa giáo là nó tẩy não nhồi so điều kiện hóa con chien từ khi còn ẵm ngửa chưa biết gì đều đặn cho đến chết, cho nên mặc dù kinh sách, tổ chức giáo hội có nhảm nhí độc ác đến đâu thì con chien cũng bất chấp sự thật, tự động như cái máy bênh vực tôn giáo mình đến cùng! Bài viết này muốn giải quyết tận gốc vấn đề như sau:

Có nhiều con chien hay bảo người ta nói oan cho Cong giáo như này:

<<Mình theo cg, nội ngoại đều theo đạo, thờ cha mẹ ông bà, đi lễ lm dạy điều tốt đẹp. Mình thấy ổn mà, đạo cg đâu xấu, xấu là do con ng mà thôi.>>

1. Nói như trên là nói ngược. Nó có nghĩa là gia đình dòng họ con chien ghẻ này mới là đại diện chính thống cho Cong giáo chứ không phải là 'Kinh Thánh' của dân mọi Trung Đông mấy ngàn năm trước mà tín lý Cong giáo dựa trên, hay Giáo hội La mã, tổ chức đã sáng lập ra Cong giáo và tồn tại hơn 1500 năm nay! Suy nghĩ, hành động của gia đình dòng họ con chien nói trên, chứ không phải là suy nghĩ, hành động của giới lãnh đạo Cong giáo trong hơn 1500 năm nay trên thế giới và ở Việt Nam, mới là đại diện xứng đáng cho Cong giáo!

2. Câu nói trên còn có một lỗ hổng ngụy biện như sau:

Gia đình dòng họ con chien, linh mục địa phương tốt, suy ra Cong giáo là TỐT..

Nếu nói như vậy thì người ta suy diễn như thế này càng đúng hơn chứ:

'Kinh Thánh' toàn dạy cướp hiếp giết. 'Chúa' trong đó là một tên độc tài, tàn ác, khùng khùng điên điên, tiền hậu bất nhất. Giáo hội Cong giáo La mã đã làm đúng theo 'Kinh Thánh', nên có một lịch sử rất lâu dài cướp hiếp giết, độc tài tàn ác, khùng khùng điên điên, tiền hậu bất nhất. Con chien thì bị biến thành một đám súc vật cắm đầu trong vâng phục, chỉ được nghe theo 'đấng bề trên', cấm cãi.

Suy ra Cong giáo là XẤU.

Hãy bình tĩnh nhận xét xem suy luận của con chien hay người ngoài tôn giáo như trên chính xác, bao quát, đầy đủ hơn?!

Con chien mà còn tốt là vì còn ảnh hưởng của dòng máu Việt chứ cái đạo mọi Trung Đông độc ác thú vật đó không thể nào làm cho nó tốt hơn được!

3. Các con chien bị tẩy não, nhồi sọ, điều kiện hóa từ khi còn ẵm ngửa thì cũng giống như người ta bị dính virus Corona vậy. Người bị dính virus có thể không có triệu chứng của bệnh trong 14 ngày nhưng không có nghĩa là họ không mang và lây bệnh trong 14 ngày đó!

Con chien đã bị bơm vào đầu từ thuở chưa biết gì một giáo lý phi dân tộc, thì một ngày nào đó, khi được các 'đấng bề trên', mà nó phải cắm đầu trong vâng phục tuyệt đối cấm cãi, kích hoạt ra lệnh, nó sẽ sẵn sàng làm chuyện phản dân tộc. Lịch sử VN từ ngày Cong giáo du nhập vào đã chứng minh rất rõ ràng. Những tên phản quốc với đam mê mãnh liệt nhất, tay sai đắc lực nhất của tây lông trong sự nghiệp phá hoại, xâm lược thôn tính VN luôn luôn là những con chien. Đó chắc chắn không phải là chuyện tình cờ vì hễ phi dân tộc thì nhất định nó sẽ phản dân tôc có hoặc vô ý thức!