Thursday, January 15, 2009

Xe nhảy Waltz

http://www.youtube.com/watch?v=hRKI48tl1ns&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=b50PAYk2BCc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2l4rKcOIXEc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SLP61oz0Olk&feature=related

Khi xưa (?) ta bé?

http://www.youtube.com/watch?v=nLTlqsRx2LA&feature=related

Drag strip:

1/ Chiếc Viper gần 100.000 USD bị chiếc xe cũ đời giữa những năm 80 trị giá vài ngàn đá đít :

http://www.youtube.com/watch?v=1A4Smy9lCxU&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=0AEuL9VDzbk&NR=1

2/ MR2 turbo thời những năm 90 và Civic Type R:

http://www.youtube.com/watch?v=XOoRDG3vfjE&feature=related

3/ MRS kéo từ 0 mau hơn nhưng giữa đường mất trớn bị Civic qua mặt.

http://www.youtube.com/watch?v=zdbY9a07pRQ&feature=related

4/ MRS (10.000USD, 4 máy, thể tích tổng cộng 1,8 lít, nguyên thủy 138 mã lực) cho Murcielago (350.000USD, 12 máy, thể tích tổng cộng 6.5 lít, 640 mã lực) hít khói!

http://www.youtube.com/watch?v=eAe9WcwyBn4

http://www.youtube.com/watch?v=fTh9Dpy-hWw&feature=related

Track, nice!:

http://www.youtube.com/watch?v=u-ikdbqMKsc

http://www.youtube.com/watch?v=iiakwxN5vBA&feature=related

Show off!

http://www.youtube.com/watch?v=gOo1R_PcJYw&NR=1

No comments:

Post a Comment