Friday, October 30, 2009

Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 7

Đây là clip cảnh sát lên gối bà cụ 80 tuổi văng vào xe:

 

 

Và dưới đây là một em gái 15 tuổi bị cảnh sát uýnh. Trong trường hợp này có video rõ ràng cảnh cảnh sát đang đánh người, camera không bị tắt như trường hợp trước nhưng cảnh sát này chỉ bị thưa tội "tấn công cấp 4", mức độ nhẹ nhất trong 4 mức độ của tội tấn công và là tội tiểu hình nghĩa là chỉ bị phạt vạ và không bị ghi lại trong hồ sơ cá nhân. Mức độ nghiêm trọng ngang cỡ những tội vi phạm trật tự giao thông. Cảnh sát này khi ra tòa không nhận tội và nói rằng anh ta bị tấn công trước. Câu chuyện theo lời kể lại là em gái sau khi vào phòng giam, cảnh sát bảo em tháo giày ra. Em này dùng chân tháo giày và dích chiếc giày về phía cảnh sát. Hình như là trúng trợt khoảng đầu gối (làm cảnh sát bị thương nặng?). Cảnh sát nổi khùng nhào vô túm tóc tấp bi em bé cho em biết thế nào là lễ độ ngay! (mặc dù đang bị trọng thương do bị trúng chiếc giày của em gái!)

http://www.seattlepi.com/local/401779_schene28.html

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2010236647_webschene09m.html

http://www.answerbag.com/q_view/277498

 

 

1 comment: