Thursday, August 11, 2011

London Ruins: Aerial video of riot 'warzone' cleanup, homes destroyed
Đa đảng = dân chủ =>ý dân được tôn trọng => không có mâu thuẫn tiềm ẩn. Những đều mà các chuyên gia chính trị internet học thuộc lòng rồi lặp lại như con vẹt hình như là không đúng với thực tế chút nào!

Rõ ràng là có một sự ức chế rất lớn trong dân chúng cho nên chỉ cần có một vụ châm ngòi nào đó là bạo lực có thể bùng nổ dữ dội!

Vậy mà những bạn đế quốc này vẫn có thì giờ rảnh lo chuyện chính quyền VN bắt bớ (chứ không phải bắn bỏ như ở Anh) một hai người!

No comments:

Post a Comment