Wednesday, December 14, 2011

Occupy Hong Kong 15-10-2011
Người Hongkong cũng đòi dân chủ nhưng là một thứ dân chủ thật sự chứ không phải cái thứ 'dân chủ' mà Mỹ muốn áp đặt, theo lời một diễn giả.

No comments:

Post a Comment