Thursday, June 26, 2008

Nhà cao ốc thay đổi hình dạng ra đời 2010

Kiến trúc sư người Ý David Fisher chào hàng ở New York. Mẫu hàng là tòa nhà 80 tầng, mỗi tầng đều xoay được; xoay bằng sức gió và dùng để tự phát điện luôn! Sẽ hoàn thành năm 2010 ở Dubai, $3000/squarefoot. Người ở penthouse có thể dùng thang máy đem xe hơi lên đậu ngay trong nhà!

No comments:

Post a Comment