Wednesday, February 3, 2016

NGHỊCH LÝ CC 4CC để lại nhiều dấu răng cắn phá điên cuồng và liên lục trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước sau giải phóng, nhưng chính bọn này lại hay chê bai dè bỉu sao Việt Nam không bằng nước này nước nọ nhiều nhất và luôn vỗ ngực rằng mình yêu nước hơn người khác! :v

Số liệu của World Bank về sự phát triển của Việt Nam:
http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview

Xem thêm:

Nghịch lý CC 3:
http://dontbullshit.blogspot.com/2015/12/nghich-ly-cc-3.html

Nghịch lý CC 2:
http://dontbullshit.blogspot.com/2015/11/nghich-ly-cc.html

Nghịch lý CC:
http://dontbullshit.blogspot.com/2015/10/nghich-ly-cc.html

No comments:

Post a Comment