Friday, April 8, 2016

AI ĐÃ 'CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM'?Cứ mỗi dịp tháng tư về, chúng ta lại nghe các đời ngụy f1,2,3 ca cẩm, tru tréo điệp khúc giẻ rách 'cộng sản cưỡng chiếm miền Nam'.  Phàm thì một con người hay tổ chức muốn có cơ hội thành công sau một thất bại, họ phải biết kiểm điểm lại bản thân và sự việc để tìm ra những sai sót, lỗi lầm của mình mà khắc phục nhưng đối với các đời ngụy, tất cả là lỗi của người khác.  'Tại Mỹ bỏ', 'tại cộng sản', 'tại hết đạn, hết xăng', 'tại cái càng máy bay',...

Theo chính sự tính toán của tổng thống Mỹ Eisenhower, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thắng cử với tỉ lệ 80% nếu tổng tuyển cử được diễn ra.  20% còn lại như vậy, là thành phần theo Pháp và thành phần ủng hộ các phe phái nhỏ lẻ khác.

80% người Việt ủng hộ Bác tức ít nhất có 80% ủng hộ độc lập thống nhất.  Thành phần ngụy theo Pháp bị dân chán ghét và lưu vong như Ngô Đình Diệm chẳng ai ủng hộ là thiểu số không đáng kể, nhưng chúng lại tắp ngay vào chân Mỹ từ chối tổng tuyển cử, lập ra một chính quyền đòi kiểm soát cả miền Nam thì có buồn cười không? Như thế mới là cưỡng chiếm chứ? Bọn tội đồ theo giặc hai lần hoặc lưu vong trốn tránh kháng chiến thì có uy tín, tư cách, quyền hạn, công lao gì mà làm thế được nhỉ?!

Sau đó chúng còn tiến hành đàn áp cộng sản và người dân ủng hộ cộng sản ở miền Nam.  Khi làm không nổi vì là thiểu số thì chúng lại rước quân giặc vào tàn sát đồng bào cho chúng! Cộng sản mới tiếp tục lãnh đạo nhân dân hai miền đánh cho Mỹ cút ngụy nhào thống nhất đất nước như mơ ước của cả dân tộc hơn 100 năm thì sao gọi là 'cưỡng chiếm' được nhỉ?!

Ví dụ thế này cho CC dễ hiểu nhé:

Ở một thế giới song song nào đó.  Cộng sản Nga xâm lược đô hộ Việt Nam gần trăm năm, Ngô Đình Diệm lãnh đạo phe CC và nhân dân kháng chiến chống Nga thành công và họ phải cút.  80% người dân đang ngây ngất với chiến thắng của CC và muốn bầu cho anh hùng CC giải phóng dân tộc Ngô Đình Diệm nhưng TQ lại nhảy vào thiết lập ngay một chính quyền dùng lại thành phần làm tay sai cho Nga trước đó và tuyên bố miền Nam là quốc gia khác, đem quân tàu vào tàn sát phe CC lẫn dân thường ủng hộ CC thì có phải là cướp nước không nhỉ?!

Sau đó CC lãnh đạo toàn dân đánh đuổi tàu cộng thống nhất đất nước thì có gọi là 'cưỡng chiếm miền Nam' không nhỉ?!

Các CC cố đọc và suy nghĩ thật kỹ ví dụ cực kỳ đơn giản dễ hiểu ở trên nhé.  41 năm rồi chứ có ít đâu? Hy vọng khi tháng tư về một năm nào đó trong tương lai, tôi không nghe trẻ ranh trẻ trâu các đời ngụy chửi ngược người ta 'cưỡng chiếm' nữa.  Biển thù ngược mênh mông, nhưng quay đầu là bờ thôi.

No comments:

Post a Comment