Tuesday, March 17, 2009

Có bao giờ em hỏi? Phần I

Trước hết tôi xin khẳng định rằng người ta không ai khôn hoàn toàn và ngu hoàn toàn. Chỉ khác nhau ở mức độ và lĩnh vực nào thôi. Tôi phải nói trước điều này vì kinh nghiệm cho thấy nhiều người hay rất tự ái khi được người ta chỉ ra cái ngu của mình. Như thế thì không khá được. Nhất là những người hay quảng bá cho tự do dân chủ. Hễ được tôi chỉ ra cái ngu là tím mặt lại ngay! Như vậy mà cũng bày đặt dạy người ta về "tự do ngôn luận"! Họ không biết rằng tây nó biết lắng nghe người ta chê nó ngu suốt ngày nên nó mi khá!
Khen người Việt Nam tài giỏi thông minh thì báo đài trong và ngoài nước đã làm hàng ngày rồi. Bữa nay nhân đọc được một bài hay trên sachhiem.net nên tôi xin phân tích một cái ngu phổ biến của người Việt Nam là "nhận giặc làm cha" và một bệnh phổ biến là dốt lịch sử.
Có bao giờ bạn thử tự hỏi và tìm nguyên nhân tại sao nước Pháp không lớn và nằm cách xa chúng ta như thế mà có thể xác lập được nền đô hộ trên đất nước chúng ta lâu như vậy? Nếu chỉ với vài ngàn quân thì dù có đánh thắng nổi cũng không thể trụ lại lâu được chỉ đơn giản là vì đường xa mắt mờ. Hai nhân tố giúp quân viễn chinh thành công và bám rễ được ở Việt Nam đó là Vatican và tay sai người Việt. Ba thế lực này đều được lợi khi thực dân Pháp xác lập được quyền cai trị ở Việt Nam.
Nếu triều đình nhà Nguyễn còn thì việc truyền giáo của Vatican ở Việt Nam coi như bế tắc vì không có bất cứ ông vua nào trên thế giới có thể chấp nhận được chuyện thần dân của mình không thèm nghe lời mình mà lại đi răm rắp nghe lời, trung thành tuyệt đối với mấy ông "cha" đạo cả! Thời đó nếu ai dám nói trung thành với Tây Sơn Nguyễn Huệ còn bị đem chém chứ nói gì tới trung thành với "cha", "Giáo Hoàng" nào đó ở tận bên Ý!
Sự hợp tác ba bên cùng có lợi này đã thành công và Vatican được thực dân Pháp tưởng thưởng xứng đáng. Vị trí trung tâm hạng nhất của tất cả các thành phố lớn của Việt Nam đều có chình ình một cái nhà thờ "Công Giáo". Điều này rõ ràng là áp đặt và phản tự nhiên vì đại đa số người Việt không theo "Công Giáo" và đã chứng minh rằng "Công Giáo" đồng hành với giặc cướp chứ không phải với dân tộc. Nước còn thì nhà thờ mọc lên không nổi nhưng nước mất, giặc cướp vào thì nhà thờ lớn mọc lên như nấm ngay!
Sự liên kết chặt chẽ giữa những nhà truyền giáo như Alexander de Rhodes và và thực dân xâm lược là rõ ràng trong lịch sử thế giới từ Châu Mỹ, Châu Phi, và sang Châu Á. Vai trò của những nhà truyền giáo giống như là những lính do thám cải trang, dọn đường, thu thập tình báo, làm công tác dân vận lôi kéo dân bản xứ theo mình làm nội ứng và tạo một môi trường thân thiện tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho thực dân cắm rễ và phát triển. Các bạn hãy tự hỏi tại sao Vatican giàu thế, của cải nhiều thế? Chỉ cầu "Chúa" thôi thì vàng bạc từ trên trời rơi xuống chắc? Dĩ nhiên là không! Đây là một kiểu làm ăn đồng bóng buôn thần bán thánh qui mô toàn cầu có thương hiệu đàng hoàng, có tàu chiến, cà nông làm hậu thuẫn chứ không phải loại đồng bóng ở miễu làng như Thầy Bảy - Cô Năm. Cô Năm thì có Công Chúa Thủy Tề nhập còn "Giáo Hoàng" thì có "Chúa" nhập, nói gì cũng phải nghe!
Sự liên kết nổi tiếng này cả thế giới đều biết nhưng nhiều người trong giới gọi là "trí thức" và "lãnh đạo" ở Việt Nam không biết nên mới có chuyện tưởng là khôi hài nhưng không khôi hài tí nào như dưới đây.
Theo thư của Lý Đương Nhiên gửi Viện Sử Học Hà Nội, A. de Rhodes được đặt bia ở Thư Viện Quốc Gia Hà Nội và tên đường ở TP HCM. Tấm bia và tên đường đó chính là biểu tượng hùng hồn của sự ngu dốt của dân tộc chúng ta! Vì cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa hiểu biết tại sao chúng ta mất nước vào tay thực dân Pháp!
Nội dung thư này xoay quanh hai từ "Plusieurs Soldats" trong một đoạn văn do chính de Rhodes viết, mà nhiều "trí thức" ở Việt Nam dịch không xong hay cố tình dịch không xong để cố tình che đậy lòng dạ rắn độc của de Rhodes mong muốn nước Pháp cung cấp một đội quân viễn chinh xâm chiếm Việt Nam để dễ bề truyền đạo.
Nếu vô tình dịch sai thì quả là quá ngu dốt cho hai chữ "trí thức". Nếu cố tình dịch sai thì càng ngu hơn nữa vì họ đã cố gắng bẻ cong ngòi bút để thờ một tên giặc!
de Rhodes mà được tôn vinh như thế thì khẳng định trình độ ngu của người Việt Nam tầm cỡ thế giới luôn nên được như ngày hôm nay đã là khá!
Mời xem nguyên văn bài "Chữ 'Plusieurs Soldats' Thời A.D. Rhodes" của Lý Đương Nhiên ở đây: https://sachhiem.net/LICHSU/L/LyDuongNhien1.php
360 chắc gần dẹp tiệm không ai chăm sóc nên bỏ vào đây bị lỗi hoài! :)

1 comment: