Sunday, October 12, 2014

PHẢN ĐỘNG LÀ GÌ?Sẽ là một thiếu sót nếu trang 'Ghét Phản Động' lại không có một bài định nghĩa đầy đủ về 'phản động' và chỉ rõ ra thành phần nào là đối tượng chủ yếu của các bài viết được Hội đăng.  Nhiều bạn cũng thường đưa ra  thắc mắc rất chính đáng với câu hỏi 'phản động là gì?', cho nên bài viết này sẽ là lời giải đáp chính thức cho những thắc mắc đó.

Cuộc Cách Mạng Pháp đã cho ra đời ba từ chính trị để mô tả những phe phái chính trị chống lại sự tiến bộ.  Đó là phản động, bảo thủ và cánh hữu.  Trong cách dùng gốc của tiếng Pháp, phản động có nghĩa là 'một hoạt động hay phong trào hướng đến việc đảo ngược một khuynh hướng hay tình trạng đang có' và một 'sự quay lại với một trật tự cũ trước đó'.

Trong cuộc Cách mạng Pháp, các lực lượng bảo thủ (đặc biệt là Giáo hội Công giáo La mã) đã tổ chức phe đối lập chống lại những thay đổi chính trị xã hội và kinh tế do cuộc cách mạng đem lại.  Họ tranh đấu để xác lập trở lại quyền lực của phong kiến và Giáo hội.  Trong thế kỷ 19 sau đó, thành phần phản động bao gồm giới tăng lữ, quí tộc, hoàng gia, và đám trung thành với họ.  Những người phản động thích nhà nước thuộc về tầng lớp quí tộc thay vì tầng lớp trung lưu hay lao động.

Liên hệ với trường hợp Việt Nam.  Sư cai trị của thực dân và phong kiến có nhiều bất công và thối nát đến cực độ nên mới có nhiều cuộc nổi dậy hoặc cách mạng với các mức độ khác nhau để nhằm thay đổi hay lật đổ nó.  Chính tổng thống Mỹ Roosevelt cũng thừa nhận rằng 'sau 100 năm dưới sự cai trị của thực dân Pháp, đời sống của người dân bản xứ còn tệ hơn trước đó'.

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/fdrjs.htm

Vì vậy khi thực dân Pháp quay lại Việt Nam và muốn đảo ngược lịch sử trở lại thời thuộc địa thì nó là thành phần phản động.  Những tay sai người Việt theo Pháp do đó cũng là thành phần phản động.  Việt Nam đã trở thành một nước độc lập nhưng hai thành phần trên lại muốn trở lại thời thực dân do Pháp nắm đầu và Bảo Đại tiếp tục chấp nhận làm bù nhìn dưới danh nghĩa 'Quốc gia Việt Nam'.

Quân đội của 'Quốc gia Việt Nam' đã sát cánh cùng lực lượng viễn chinh Pháp trong cuộc chiến với Việt Minh và sau cùng là trận Điện Biên Phủ.  Những người lính 'Quốc gia Việt Nam' này rất nổi tiếng với việc hát vang Quốc ca Pháp khi xung trận! 

http://www.vietnamwar.net/ARVN.htm

Sau khi Pháp thua và phải cuốn gói, thành phần phản động trên không muốn tử bỏ kiếp tay sai nên đã nhanh chóng bám ngay vào chân Mỹ luôn khi Mỹ nhảy vào.  Có thể đơn giản hóa phản động người Việt là thành phần sống ngược nghĩ ngược.  Người ta đã bước một bước tiến bộ hơn xong rồi nhưng họ lại cố kéo người ta trở lại chỗ cũ như trước đó.  

- Đất nước đã giành được độc lập rồi thì họ lại muốn bám vào chân quân thực dân đế quốc xâm lược để tiếp tục bị lệ thuộc.  Dân tộc gần thống nhất được ba miền sau khi bị thực dân Pháp chia để trị gần 100 năm thì họ lại muốn tiếp tục chia Việt Nam làm hai.  Dân xem thực dân đế quốc là giặc thì họ lại xem là 'đồng minh'.  Dân xem Việt minh cộng sản là lãnh đạo chống giặc thì họ lại xem là kẻ thù!

- Ngày nay khi Việt Nam đã thống nhất gần 40 năm thì họ vẫn nghĩ ngược lại với dân tộc, vẫn mơ mộng về một thời kỳ đất nước bị chia cắt, cả nước ăn bom đạn thừa mứa của Mỹ mỗi ngày để họ được sống sung sướng trong một ốc đảo gọi là 'Hòn ngọc Viễn Đông' mà thực chất nó là Tổng hành dinh của quân xâm lược.  Ngày toàn dân ăn mừng đất nước thống nhất bị họ nghĩ ngược thành ngày 'quốc hận'.  Đúng như lời Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt nói: 'Phản động là những kẻ mộng du đi lùi.'

- Khi đất nước bị ngoại xâm đô hộ nắm đầu, họ không cảm thấy có nhu cầu làm cách mạng để thay đổi.  Ngược lại họ lại rất hãnh diện, hạnh phúc làm tay sai cho giặc chà đạp lên nguyện vọng độc lập của dân tộc.  Khi đất nước hòa bình độc lập thống nhất và do người Việt Nam nắm quyền, họ lại muốn làm cách mạng lật đổ! Họ vẫn tiếp tục trung thành để Mỹ giật dây chống lại hòa bình ổn định dưới những chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, thậm chí là 'yêu nước', những thứ mà chẳng bao giờ họ có hay thực hành cả! 

Vì có cái thể loại phản động như trên đêm ngày dựng chuyện, xuyên tạc, lừa phỉnh, dụ dỗ, moi móc để phá hoại hòa bình ổn định của Việt Nam nhằm thỏa mãn hận thù tiểu nhân, vô tình hoặc cố ý nối giáo cho giặc đang lăm le bên ngoài cho nên mới có cái trang như thế này.

Hội cũng có nhiều bài về Mỹ vì Mỹ là đầu sỏ phản động quốc tế.  Hành động của Mỹ đã quay ngược bánh xe lịch sử ở nhiều nơi trên TG như vùng Châu Mỹ Latin và Trung Đông hay Châu Phi và chính Việt Nam.  Nhiều chính quyền tiến bộ đã bị lật đổ và thay thế bằng những chính quyền quân sự độc tài hoặc tôn giáo cực đoan.  Mỹ luôn dùng quyền lực kinh tế chính trị quân sự để o ép các nước khác phải thần phục mình, muốn làm bá chủ thế giới trong khi nhân dân thế giới luôn mong muốn một thế giới đa cực; các quốc gia có tiếng nói bình đẳng hơn.  Mỹ luôn dùng chiêu bài dân chủ để thực hiện một mục tiêu rất phản dân chủ là làm bá chủ thế giới.  Thời Tổng thống Franklin Roosevelt là một ngoại lệ.  Tổng thống này đồng ý với Stalin trong việc trả lại các thuộc địa cho các dân tộc bản xứ sau Thế chiến II.  Những người kế nhiệm của ông đã đi ngược lại ý muốn đó.

Mỹ là quốc gia chuyên môn khuyến khích, giật dây thành phần phản động chống cộng người Việt, là một chiêu trò o ép Việt Nam để thực hiện mục tiêu nói trên.

Có nhiều bạn thường hay hỏi hoặc ghép tội tham nhũng là phản động.  Chuyện này là sai vì tôi đã so sánh định nghĩa tham nhũng với phản động và thấy chúng chẳng có điểm nào liên quan cả.  Các bạn nếu muốn Việt Nam phát triển thì cần phải học suy nghĩ và làm việc một cách thật lý tính khoa học.  Đừng suy diễn bậy bạ, chụp mũ lung tung bằng cảm tính.

Có nhiều bạn lại bảo 'tại sao không đăng bài về bất công tiêu cực ở Việt Nam?' Mời bạn xem kỹ bảng hiệu của quán ăn trước khi bước vào nhé.  Vào quán phở mà đòi ăn cơm thì coi chừng người ta bảo mình khùng đấy.

1 comment: