Thursday, October 30, 2014

CƯỠNG CHIỀM MIỀN BẮC


Phe CC thường hay tức tưởi than vãn rằng cộng sản đã 'cưỡng chiếm miền Nam' để tố khổ cộng sản không cho mình sống yên thân nhưng các bạn đừng tưởng họ nói như thế thì có nghĩa là họ hiền nhé. Họ từng mang một ảo tưởng sức mạnh muốn 'Bắc Tiến', tức là cưỡng chiếm miền Bắc nhưng vì bình định cộng sản, Phật giáo miền Nam còn không có khả năng, chủ tớ còn đâm chém lẫn nhau suốt nên mới chưa rảnh để cưỡng chiếm miền Bắc thôi nhé.


Sau khi được khênh từ Mỹ về đặt lên ghế tổng thống và bỗng nhiên được quản lý một nửa đất nước mà không cần đổ một giọt mồ hôi kháng chiến đuổi Pháp, sự tự tin của ông Diệm đã dâng cao ngất trời và ông đã đưa ra khẩu hiệu: 'Lấp sông Bến Hải, Bắc Tiến'.

'Ông Diệm cũng là người phát động 'Lấp sông Bến Hải, Bắc Tiến' trước cả khi ông Hồ Chí Minh tiến hành giải phóng miền Nam.' - Dương Trung Quốc

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131106_duong_trung_quoc_ve_ngo_dinh_diem

'Trận Ấp Bắc vào tháng 1/1963 vẫn không dập tắt sự lạc quan của Diệm, vì vậy họ Ngô đã ra lệnh cho Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ chuẩn bị kế hoạch Bắc tiến, chiếm lại miền Bắc Việt Nam.' - Edward Miller

http://www.amazon.com/Misalliance-United-States-South-Vietnam/dp/0674072987
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/11/131101_ngo_dinh_diem_by_van_cam_hai

Tuy nhiên sức của một con người mang ảo tưởng sức mạnh thì rất có hạn và hơn nữa ông toàn chọn những sai lầm chết người như định giết, bỏ tù hết cộng sản, đàn áp Phật giáo, tưởng mình là tổng thống thật, cho nên chẳng những ngồi trên cái ghế tổng thống không vững mà cuối cùng cả nhà còn bị chết thảm.

Không chỉ ông Diệm mang ảo tưởng sức mạnh, mấy chục năm nay cờ vàng CC mấy thế hệ vẫn còn mơ mộng 'phục quốc' tức là cưỡng chiếm lại Việt Nam nhé? Cho nên vấn đề không phải là cờ vàng CC hiền hay chỉ muốn sống yên thân mà là không có khả năng cưỡng chiếm thôi. Nếu chỉ muốn sống yên thân thôi thì sang Mỹ sống sung sướng như thế đã im cmn mồm lại từ lâu rồi phải không các bạn?

Chú thích ảnh: Tem cờ vàng với khẩu hiệu 'Toàn dân đoàn kết và chuẩn bi Bắc Tiến'


M

No comments:

Post a Comment