Sunday, December 14, 2014

NGU MÀ ĐÒI GIÀU?

Các bạn CC thường hay so sánh Việt Nam với Singapore rồi trách móc 'Tại sao không làm giống như Singapore?' hoặc 'Nếu Việt Nam có một lãnh đạo như Lý Quang Diệu thì bây giờ đã giàu sụ'.  Lý Quang Diệu là một thần tượng của các bạn CC.  Vậy chúng ta hãy xem cụ thể làm theo Singapore hay Lý Quang Diệu là làm gì?

Trong thời kỳ thực dân cũ hoành hành bá đạo, Chủ nghĩa Cộng sản phát triển rất mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới trong đó có Singapore.  Lý Quang Diệu lúc đầu theo một Đảng thân thực dân Anh nhưng sau đó nhận ra nó không có tương lai vì bị đại đa số quần chúng và phe cộng sản đang mạnh ở Sing cho là Hán gian nên đã tự lập đảng riêng mang khuynh hướng xã hội và liên minh với phe cộng sản nên mới được ủng hộ.

Vậy tức là Lý Quang Diệu không muốn tiếp tục làm tay sai cho thực dân Anh và sẵn sàng hợp tác với cộng sản để xây dựng độc lập.

Sau đó Lý Quang Diệu có đấu đá với phe cộng sản nhưng đó chỉ là đấu đá chính trị nội bộ Sing và không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Party_%28Singapore%29

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Quang_Di%E1%BB%87u#S.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p_ch.C3.ADnh_tr.E1.BB.8B_.281951.E2.80.931959.29

Đến đây chúng ta thấy rõ đám CC mới là không làm theo Lý Quang Diệu vì không chịu  hợp tác với phe cộng sản mà lại chọn con đường tiếp tục làm cún cho hết Pháp rồi đến Mỹ để chống cộng chết bỏ cho nên Việt Nam mới ra nông nỗi rồi chúng lại nỏ họng chửi ngược cộng sản không biết thỏa hiệp!

Chính quyền VNDCCH khi thành lập là một chính quyền đa đảng, chịu thỏa hiệp nằm trong khối Liên hiệp Pháp, tức là không theo khối XHCN.  Bác Hồ chủ động viết thư nhiều lần cho tổng thống Mỹ nêu rõ thiện chí muốn giao hảo với Mỹ, mời Bảo Đại làm cố vấn chính phủ, hai lần mời Ngô Đình Diệm tham gia chính quyền với những chức vụ cao,  Vậy là ở Việt Nam, Bác Hồ chính là người đã chịu thỏa hiệp với các phe phái trong nước để xây dựng đất nước trong hòa bình giống như Lý Quang Diệu.

Nếu Bảo Đại, Ngô Đình Diệm và đám ngụy theo Pháp biết hợp tác với Việt Minh như Lý Quang Diệu thì Pháp hay Mỹ chẳng nắm được ai được ở Việt Nam để lấy cớ nhảy vào chia cắt, giết chóc, tàn phá hết mấy chục năm để Việt Nam bị tụt hậu cả.

Mỹ nhảy vào thì chẳng lẽ lấy đá ném máy bay Mỹ cho nên phải dựa hẳn vào khối XHCN để được tiếp tế vũ khí như vậy là chính Mỹ ngụy đã gián tiếp đẩy Việt Nam sang hẳn phía cộng sản.  Nếu muốn chửi thì các bạn CC hãy tự chửi mình ngu nên mới báo hại đồng bào nhé.  Người Sing không ngu như các bạn.  Họ biết nghe đại đa số dân chúng muốn gì và hợp tác với cộng sản để giữ gìn hòa bình thì mới có cơ hội phát triển kinh tế nên nó mới được như thế.  Bây giờ không cho các bạn tham gia chính trị vì các bạn vẫn còn quá ngu, vẫn chưa thấy được vấn đề quá dễ hiểu đó mà cứ tiếp tục trách tội ngược , đổ thừa người khác!

Ngu như thế thì đòi giàu thế nào được?!

No comments:

Post a Comment