Thursday, December 4, 2014

QUAN TÀI DIỄU PHỐ

Ở xứ 'độc tài' Việt Nam, dân oan vác quan tài diễu phố thì chính quyền còn để ý xem xét điều tra.  Ở xứ 'dân chủ' Mẽo, dân oan vác quan tài diễu phố đã rồi thì ai về nhà nấy nếu mà may mắn không bị đầy tớ nó đập rồi bắt đem về cho ngủ trong đồn.

Cả tuần nay liên tục có mấy vụ cảnh sát xử tử dân tại chỗ và sau đó được miễn tố làm cho dân chúng bức xúc biểu tình trên toàn nước Mỹ nhưng nhiều dân Mẽo gốc ngẹo vẫn tiếp tục phớt lờ dân oan ở nước mình và tiếp tục hóng chuyện Việt Nam.

Ngẹo không đăng tin quan tài diễu phố ở Mỹ cho dân Việt có dịp học hỏi nền dân chủ, tư pháp Mỹ.

No comments:

Post a Comment