Tuesday, May 5, 2015

Một vài ví dụ về sự tồn tại trong cần thiết của CN Mác
Hình minh họa: MỘT CÂU HỎI NGU THƯỜNG GẶP

- Sách của Mác bán đắt như tôm tươi ở Đức khi cuộc khủng hoảng 2008 xảy ra:
http://www.theguardian.com/books/2008/oct/15/marx-germany-popularity-financial-crisis

- Ngày hội CN Mác hàng năm ở Anh thu hút hàng ngàn người.  http://www.theguardian.com/world/2012/jul/04/the-return-of-marxism

- Tháng 4/2015, để kỷ niệm 80 năm thành lập, NXB Penguin cho ra mắt một số tác phẩm cổ điển của Châu Âu, Tuyên ngôn CS của Mác là cuốn bán chạy nhất.
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/11507017/Unexpected-item-in-the-bagging-area-The-Communist-Manifesto-goes-on-sale-at-Tesco.html

- Các trường đại học tên tuổi của Anh Mỹ vẫn có những giáo trình và thuyết giảng về CN Mác:

~ Đại học Kent ở Anh: https://www.kent.ac.uk/courses/modulecatalogue/modules/PO653

~ Đại học New York:
http://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/ssr_ch05.php

~ Đại học Yale:
http://oyc.yale.edu/political-science/plsc-118/lecture-10


>>M<<

No comments:

Post a Comment