Sunday, March 6, 2016

'THƯƠNG DÂN' KIỂU NGOẸO


Mấy hôm nay các trang ngụy nô phản động đắp nhãn yêu nước thương dân lại có dịp sồn sồn lên về vụ bãi biển Sầm Sơn. 

Dưới thời quân Mỹ 'văn minh' nắm đầu, nhiều bãi biển đẹp ở miền Nam đã được chúng giành lấy hưởng riêng.  Dân Việt mà lớ ngớ mò vào là bị đập không thương tiếc.  Hơn thế nữa là hàng trăm, ngàn trẻ em, phụ nữ, cụ già miền Nam đã bị quân Mỹ và chư hầu tàn sát mỗi ngày.  Thế mà đám vện vàng chẳng thấy có vấn đề gì ngược lại còn tung hô cái thời khốn nạn đó lên mây! Bây giờ động tí lại giả đò cám cảnh 'thương dân yêu nước'! :v

Nếu ngụy nô mà biết được yêu nước thương dân là gì thì đã không có cái này hôm nay phải không bạn?

Xem clip của đài WGBH (Mỹ) phỏng vấn Hoàng Đức Nhã, em họ Nguyễn Văn Thiệu, Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí, Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi, về thời ngụy dưới nền 'văn minh' Mỹ.

No comments:

Post a Comment