Friday, June 30, 2017

MỸ TỐT VÃI CẬT!Mỹ chỉ quăng bom tàn sát hàng chục triệu người khắp thế giới để giúp dân bản xứ làm giàu thôi ngoài ra không có chiếm một tấc đất của ai nhé!  Rất là tốt!

Điển hình như Afghanistan.  Từ 2001, Mỹ đã giúp người dân ở đây tăng gia sản xuất rất hiệu quả làm diện tích trồng và sản lượng cây thuốc phiện tăng gấp 25 lần.  Ngoài ra, Afghanistan còn có một trữ lượng khoáng sản toàn đồ quí có giá trị được đánh giá khoảng 3 ngàn tỉ USD, trong đó có chất uranium.  Để phòng kim loại quí giá này rơi vào tay khủng bố, Mỹ đã đào lên chở về Mỹ giữ giùm.

Vừa ban dân chủ miễn phí vừa giúp phát triển kinh tế vừa giữ của giùm! Tốt vãi cật thế bảo sao không giàu?

No comments:

Post a Comment