Saturday, February 3, 2018

HÃY DÙNG VĂN HÓA MỸ ĐỐI XỬ VỚI THẰNG DAN

Mới đây danh thủ Maradona đã bị chính quyền Mỹ từ chối cấp visa vào Mỹ sau khi ông dùng từ ngữ bị cho là xúc phạm Trump.

Từ mà ông Maradona dùng để mô tả Trump là 'chirolita' (con rối) xem ra chẳng là gì so với những thứ tục tĩu mà thằng Dan đã dùng để đùa giỡn với tên tuổi của Bác Giáp.

Vậy ra trên thực tế thì văn hóa Mỹ của thằng Dan nó mặt mỏng hơn Việt Nam nhiều không giống như nó vẫn nổ!

Đối với công dân Việt Nam thì mới cần xem xét chứ người nước ngoài như thằng Dan thì trục xuất ngay và luôn như Mỹ cho có văn hóa văn minh chứ cần gì mất thời gian nghe nó trình bày vậy?!

Nhắc đến chuyện trình bày thì rõ ràng nó là một thằng rất hèn hạ.  Khi nó sỉ nhục người khác thì nó dùng 'văn hóa Mỹ' để ngụy biện.  Khi bị gọi lên phường thì nó lại không đi một mình theo văn hóa, hành xử của người Mỹ mà lại bám vào đít vợ con người Việt của nó!

Rõ ràng là thằng Dan nó có thái độ thù địch với anh hùng dân tộc Việt Nam, coi văn hóa, con người Việt Nam như cỏ rác, hai mặt, lươn lẹo, hèn hạ thế mà còn không tống cổ nó ra khỏi Việt Nam thì coi như chính quyền đã chấp nhận cho nó ngồi xổm trên đầu cái dân tộc này rồi! 

Tại sao còn không làm giống người Mỹ cho nó và cái đám thờ Mỹ hài lòng?

No comments:

Post a Comment