Friday, October 30, 2015

ĐỒNG CHÍ EINSTEIN!Trích bài viết 'Tại sao xã hội chủ nghĩa?' của Albert Einstein đăng trên tạp chí Monthly Review xuất bản tháng 5 năm 1949:

'The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of the evil...
...I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational system which would be oriented toward social goals. In such an economy, the means of production are owned by society itself and are utilized in a planned fashion.'

http://monthlyreview.org/2009/05/01/why-socialism/

'Kinh tế không kiểm soát của xã hội tư bản đang tồn tại hiện nay, theo tôi, là nguồn gốc thực sự của sự xấu ác...
...Tôi đã bị thuyết phục rằng chỉ có một cách để tiêu trừ những xấu ác này, đó là thông qua sự thành lập một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, kèm theo một hệ thống giáo dục được định hướng theo những mục tiêu xã hội.  Trong nền kinh tế đó, phương tiện sản xuất sẽ được sở hữu bởi chính xã hội và được sử dụng theo một cách có kế hoạch.'

CC hải ngoại hay lôi những vấn đề như vật giá, chênh lệch giàu nghèo, tham nhũng, phục vụ y tế, giáo dục, đạo đức xã hội,...xịt thêm thật nhiều mắm muối vào rồi đổ hết lên đầu cộng sản, kích động bọn lười biếng sinh bất mãn trong nước với hy vọng ít nhất là làm loạn cái xã hội Việt Nam lên để có cơ hội hả hê vì thù hận nhưng thưa các bạn, đồng chí Einstein đã phán rằng, nguồn gốc của những xấu ác trên chính là do kinh tế tư bản nhé.  Cái này quá dễ hiểu! Nếu xã hội là một cuộc chạy đua giành giựt đồng tiền, người thắng cuộc được tất cả, kẻ thua cuộc ra nằm đường thì đòi hỏi xã hội tốt đẹp thế nào được?!

Như vậy thì các bạn hãy vận dụng hết trí lực để suy nghĩ kỹ lại nhé.  Nếu thích CC, ủng hộ tư bẩn mà lại chửi những căn bệnh do kinh tế tư bẩn gây ra thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình rồi?

1 comment:

  1. Anh STanh nói thì hơn hẳn lão Quang A bẩn,và hơn hẳn cả giáo sư toán của ta Ngô Bảo Châu.Các bạn tin ai nhỉ?

    ReplyDelete