Thursday, July 5, 2007

Đính Chính!

Sai lầm trong trí nhớ của tôi! Câu "Vọng ngoại tắc ngu, bạo động tắc tử" là của cụ Phan Chu Trinh. Tôi đã đọc bài của 1 tác giả so sánh giữa hai cụ đã lâu nên hơi lẫn lộn. Xin bà con bỏ quá cho nhà em nhá! http://www.erct.com/2-ThoVan/VinhSinh/13-Thu_nhin_lai-3.htm

No comments:

Post a Comment