Tuesday, March 25, 2008

Biểu tình ở Okinawa

Không thấy chính quyền Mỹ và Nhật đáp ứng nguyện vọng của dân Okinawa trả lại đất cho họ khi cả mấy ngàn người biểu tình đòi hỏi. Nhưng khi một vài anh Chí Phèo dâng chủ ở Việt Nam ọ oẹ là chính quyền Mỹ nhảy dựng lên như là đỉa phải vôi ngay! Thật kỳ lạ!

Không thấy Mỹ tự lên án mình và chư hầu chà đạp lên nhân quyền của dân bản xứ để thống trị thiên hạ.

Không thấy đại sứ Mỹ, hay dân biểu Mỹ như Loretta Sanchez lặn lội sang thăm hỏi tìm hiểu nguyện vọng của mấy ngàn người này, mặc dù chuyện này có dính dáng trực tiếp đến nước Mỹ! Trong khi bà này lại rất rảnh, đòi sang Việt Nam cho bằng được để thăm hỏi một vài anh Chí Phèo, mặc dù chuyện Chí Phèo ăn vạ ở Việt Nam chả có dính dáng gì đến nước Mỹ cả!

Rõ ràng mấy chữ "vi phạm nhân quyền" chỉ áp dụng cho những nước không chịu làm chó tay sai cho chính quyền Mỹ mà thôi.

Chủ Nhật 23/3 khoảng 6.000 người Okinawa biểu tình chống chính quyền Nhật và Mỹ về sự hiện diện của căn cứ Mỹ ở đây. Thị trưởng Okinawa, Mitsuko Tomon, nói: "Mỗi lần chúng tôi biểu tình, họ lại chà đạp lên tiếng nói của chúng tôi và những vụ việc ghê tởm lại tiếp tục xảy ra."

--------------------------------------------------------------

People gather on Japan's southern island of Okinawa Sunday ... Thousands of Okinawans rally in Chatan town to protest against ...Thousands of Okinawans rally in Chatan town to protest against ...Thousands of Okinawans rally in Chatan town to protest against ...Some 6,000 people stage a protest rally against an alleged rape ...A protester holds a placard during a rally against an alleged ...A student holds a banner during a rally against an alleged rape ...Some 6,000 people stage a protest rally against an alleged rape ...A student holds a banner during a rally against an alleged rape ...A protester holds a placard during a rally against an alleged ...Protesters shout a slogan during a rally against an alleged ...Local citizens are seen here protesting against a US Marine's ...A civic group member displays a cardboard during a protest against ...Susumo Omori (L) and Ichiro Hirata, Japanese Santama Peace Cycle ...Susumo Omori (L) and Ichiro Hirata (2nd L), Japanese Santama ...Civic group members are seen during a protest in front of the ...Map of Okinawa island in Japan showing the location of US bases. ...A protestor clenches her fist during a protest in front of the ...Protesters burn a replica of a U.S. flag while an anti-riot ...A protest against a US Marine's alleged rape of a 14-year-old ...

No comments:

Post a Comment