Monday, March 24, 2008

Jackson Browne - Lives In the Balance

Những công ty trục lợi nhờ chiến tranh đã đẩy nước Mỹ và thế giới vào những cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết. Những công ty này làm giàu trên xương máu của hàng triệu người trên khắp thế giới và chính phủ Mỹ chỉ là công cụ của họ.

Những người Mỹ có lương tâm luôn lên án những hành động làm giàu dã man này. Nhưng họ có lương tâm thì lại không có tiền! Mà tiền núi của đại tư bản mới là thứ có ảnh hưởng quyết định đến chính sách của nước Mỹ cho nên những người Mỹ có lương tâm này chỉ có thể kêu gào trong vô vọng và các công ty trục lợi nhờ chiến tranh vẫn ung dung tiếp tục làm giàu từ cuộc chiến này cho tới cuộc chiến khác. Trong đó có công ty Dow Chemical, công ty sản xuất Napalm và Agent Orange và nhiều thứ hóa chất khác nữa dùng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Lyrics:
LIVES IN THE BALANCE
I've been waiting for something to happen
For a week or a month or a year
With the blood in the ink of the headlines
And the sound of the crowd in my ear
You might ask what it takes to remember
When you know that you've seen it before
Where a government lies to a people
And a country is drifting to war

And there's a shadow on the faces
Of the men who send the guns
To the wars that are fought in places
Where their business interest runs

On the radio talk shows and the T.V.
You hear one thing again and again
How the U.S.A. stands for freedom
And we come to the aid of a friend
But who are the ones that we call our friends--
These governments killing their own?
Or the people who finally can't take any more
And they pick up a gun or a brick or a stone
There are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire

There's a shadow on the faces
Of the men who fan the flames
Of the wars that are fought in places
Where we can't even say the names


They sell us the President the same way
They sell us our clothes and our cars
They sell us every thing from youth to religion
The same time they sell us our wars
I want to know who the men in the shadows are
I want to hear somebody asking them why
They can be counted on to tell us who our enemies are
But they're never the ones to fight or to die
And there are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire


(c) 1986 SWALLOW TURN MUSIC, ASCAP

No comments:

Post a Comment