Thursday, September 4, 2008

Học hỏi cảnh sát nước "dân chủ" Mỹ

Cảnh sát trong kỳ Đại Hội Đảng Dân Chủ vừa qua lấy ba-toong chấn vào người một phụ nữ thành viên của Code Pink (một tổ chức chống chiến tranh của phụ nữ Mỹ), té xuống đất, rồi sau đó bắt cô này đi luôn. Xem để học hỏi cách làm việc dứt khoát của cảnh sát xứ "dân chủ".

Trong những cuộc biểu tình này không bao giờ thấy bóng dân biểu, thượng nghị sĩ đứng trong hàng ngũ của người biểu tình, những công dân nước họ, nhưng thật kỳ lạ họ lại rất thính tai và rất rảnh sang tận Việt Nam dò la thăm hỏi một vài em Chí Phèo đập đầu ăn vạ, mặc dù những em đó không phải là công dân Mỹ, Việt Nam không phải là một tiểu bang của Mỹ, và dĩ nhiên không có một người Việt Nam nào bầu cho họ cả!

No comments:

Post a Comment