Tuesday, October 21, 2008

Việc làm tạm thời tốt nhất trong lịch sử - 18 ngày lãnh $19 triệu

Alan Fishman được Washington Mutual thuê làm được 18 ngày cho nhà băng này để chờ cơ quan bảo hiểm tiền gởi FDIC của chính phủ...bán nhà băng này cho nhà băng khác, với thù lao $19,1 triệu. Có nghĩa là hơn $1 triệu một NGÀY. Để so sánh, 50% người đi làm đóng thuế ở Mỹ có thu nhập dưới $32.000 một NĂM.

Alan Fishman
Alan Fishman

Người viết bài báo dưới đây nói rằng cô ta không thấy tận mắt tờ quảng cáo tìm CEO của Washington Mutual nhưng cô ta nghĩ rằng tờ quảng cáo đó có thể viết thế này:

CẦN NGƯỜI: Cần thuê một executive hạng nhất cho một nhà băng sắp sụp và sắp bị tịch thu bởi cơ quan điều chỉnh liên bang. Phải biết cách làm bộ bận rộn trong khi FDIC bán cơ sở này dưới mắt mình. Có kinh nghiệm với cổ đông giận dữ vì nắm trong tay những cổ phiếu vô giá trị thì càng tốt. Thù lao: $7,5 triệu tiền lương thưởng và $11,6 triệu tiền bị mất việc.

Nguyên văn:

WANTED: Top executive for train-wreck bank about to be seized by federal regulators. Must be able to look busy while FDIC sells business from under you. Previous experience with angry shareholders sitting on worthless stock a plus. Perks: $7.5 million hiring bonus and $11.6 million cash severance.

Nhà báo kết luận Fishman kiếm được một công việc tạm tốt nhất trong lịch sử. Cô ta nói rằng, công bằng mà nói Fishman không phải là người chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của nhà băng này. Người đó là cựu CEO Kerry Killinger, ông này lãnh $54 triệu trong 5 năm trước khi rời WM vào đầu tháng 9. Ông này có quyền hưởng khoảng $20 triệu tiền bị mất việc.

Còn những người giữ cổ phiếu của Washington Mutual thì được hưởng một số tiền lớn là...đợi chút...Cổ phiều không còn đáng gì cả nên họ cũng không còn gì cả!

Trong bản tin mới hơn sau đó, theo người phát ngôn của Fishman, ông ta từ chối không lấy bất cứ khoản tiền bồi thường mất việc nào. Như vậy vẫn còn hời chán! Tính ra một ngày lương của ông ta là hơn $400.000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted Sep 30 2008, 12:47 PM by Kim Peterson

Congress wants to crack down on CEO mega-salaries for banks participating in the bailout. And while the politicians argue how best to do that, Alan Fishman of Washington Mutual is headed for the doors with $19 million in his pocket.

If that wasn't outrageous enough, consider this: Fishman started the job three weeks ago. I never saw the employment ad Fishman answered, but it must have read something like this:

WANTED: Top executive for train-wreck bank about to be seized by federal regulators. Must be able to look busy while FDIC sells business from under you. Previous experience with angry shareholders sitting on worthless stock a plus. Perks: $7.5 million hiring bonus and $11.6 million cash severance.

Fishman got the best temp gig in history. He gets to keep the bonus and severance pay, though he must stay on the job while JPMorgan Chase completes its purchase of WaMu's banking assets.

To be fair, Fishman wasn't the one that took WaMu down a path lined with toxic mortgages and other bad assets. No, that role belonged to former CEO Kerry Killinger, who received $54 million over five years before leaving earlier this month. He's eligible for around $20 million in severance pay.

Other execs are also cashing in big. President Stephen Rotella gets $12.7 million in cash if he's terminated or quits with "good reason," according to the Portland Business Journal. And CFO Thomas Casey would get a cash severance of $6.3 million.

And WaMu shareholders got huge payments of...oh, wait. The stock is worthless. Shareholders got wiped out.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A cruel September for 5 bank CEOs

Alan Fishman

Company: Washington Mutual
Lasted: 18 days

The award for briefest tenure goes to Fishman, who took the helm at WaMu in early September as the bank's credit rating spiraled downward thanks to a portfolio of bad mortgage loans. Two and a half weeks later, the government seized WaMu, the nation's largest savings and loan, and sold it to JPMorgan Chase for cheap. Fishman, the former president of Sovereign Bank, snapped up a $7.5 million signing bonus, but will decline any severance, according to a spokesperson.

No comments:

Post a Comment