Tuesday, May 23, 2017

TOÀN HƯ CẤU
Sự thật lịch sử cho thấy nhân dân miền Nam rất khát khao thống nhất, nếu không chuyện đó không thể nào xảy ra!
Sự thật lịch sử cho thấy để mong có được sự ủng hộ của đại đa số quần chúng, chính quyền ngụy phải hô khẩu hiệu thống nhất dù có muốn hay không!
Nếu chính quyền ngụy cũng muốn thì có nghĩa là 100% người Viêt đều muốn thống nhất. Nếu không, thì cũng 80-90%!
Chính quyền ngụy định dựa vào bạo lực khủng khiếp của Mỹ để thống nhất miền Nam từ Củ Chi trở ra xong thì sẽ 'bắc tiến' nhưng lại bị Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thống nhất lại trước cho nên đừng có nói chuyện như mình là thiện nam tín nữ gì nhé!
Ngày nay nhiều người cứ tưởng tượng ra lịch sử cho rằng 'Miền Nam chỉ muốn sống yên thân, không muốn động chạm tới ai' thì chỉ chứng tỏ được mình ngu dốt! Vậy đi nha!
'Muốn thống nhất lãnh thổ phải có Ngô tỏng thóng'! Vậy mà nỡ nào Mỹ ngụy lại làm thịt tỏng thóng một cách dã man như thế! Nếu không thì giờ này có lẽ Việt Nam thống nhất đã giàu nhất thế giới rồi nên có trách thì cứ trách Mỹ ngụy nhé các bạn! 

No comments:

Post a Comment