Thursday, May 15, 2008

Khói xe và mùi hoa và...tương lai con người

Một nghiên cứu mới nhất của Đại Học Virginia, Mỹ cho thấy ô nhiễm không khí do khói bụi công nghiệp và sinh hoạt hằng ngày của con người gây ra đã làm giảm mùi thơm của hoa. Điều này ảnh hưởng gì tới con người?

Vì mùi thơm của hoa không lan xa như xưa nên ong sẽ không tìm được hoa, điều này ảnh hưởng tới dân số ong. Dân số ong giảm dẫn tới những cây trồng và cây thiên nhiên thụ phấn nhờ côn trùng bị ảnh hưởng, và cuối cùng cân bằng của hệ sinh thái bị ảnh hưởng, trong đó có con người, thủ phạm gây ra ô nhiễm lúc đầu.

Tại sao hương thơm của hoa không lan xa như xưa được? Vì không khí đầy những phân tử bụi ô nhiễm sẽ bám vào những phân tử khí tạo ra mùi thơm từ phấn hoa làm giảm quãng đường mà những phân tử khí này có thể lan tỏa. Cho đến thế kỷ 19, hương hoa có thể lan tỏa đến một khoảng cách 4000 feet, hiện nay chỉ còn 650 feet.

No comments:

Post a Comment