Wednesday, August 6, 2008

Người Hàn chào đón Bush đến thăm Hàn

Người Hàn hâm mộ quá làm Bush sợ không thấy mặt mũi Bush đâu hết!

No comments:

Post a Comment