Wednesday, August 27, 2008

Peace.of.mind - Phép lạ của Chúa Giêsu

Nguồn giaodiemonline
đăng ngày 22/08/2008

Ai theo đạo Phật cũng biết chuyện một người mẹ rất đau khổ vì cái chết của đứa con vừa được một tuổi. Người mẹ tìm đến Phật và xin ngài dùng phép lạ để cứu cho đứa con được sống lại. Phật trả lời : « Ta có thể làm được phép lạ này nếu bà kiếm được trong làng này một nhà nào không có người chết. » Người đàn bà đau khổ đã đi khắp làng để tìm hỏi, nhưng gia đình nào cũng có ông, bà hay cha, mẹ hay con, cháu đã chết. Và bà đã ngộ ra ý của Phật muốn cho bà thấy và chấp nhận cái chết như một điều không thể tránh được, để từ đó bà có thể thấy và chấp nhận đời sống dưới một nhãn quan bình an hơn.

Trong khi đó, đọc kinh thánh của đạo Chúa Ki-tô, người theo đạo được « bề trên » dạy phải chấp nhận những mê tín, dị đoan hoàn toàn vô nghĩa lý và phản khoa học như Mẹ đồng trinh, như Chúa sống lại, như 32 phép lạ dưới đây mà so sánh với đồng bóng, nước thánh thuốc thần trong tín ngưỡng dân gian nước ta thì còn nhảm nhí hơn rất nhiều.

Từ những mê tín thuần túy tôn giáo (như Đức Mẹ hiện ra ở LaVang mà giáo hội Công giáo Việt Nam hiện đang tưng bừng ca hát về một sự bịa đặt để cướp đất dành chùa), đầu óc của người Công giáo trở nên bị nhiễm độc trong cả những lãnh vực không tôn giáo. Sự kiện đầu óc bị điều kiện hóa này của người theo đạo Chúa đã là lý do bi thảm giải thích vì sao người Công giáo Việt Nam chấp nhận luôn những điều dối trá ngoài đời về chế độ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu như họ đã từng chấp nhận và trợ lực cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dùng bom đạn để tàn phá chính quê hương của họ.

Tâm thức nhiễm độc này của người Công giáo mới thật là một quốc nạn cho dân tộc Việt.

32 PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-SU
STT Phép Lạ Kinh
1 Biến nước thành rượu Gio-an 2:1-11
2 Đuổi một hồn dơ bẩn ra khỏi hồn của một người bị ma ám trong một Hội đường (Do Thái) Mác-cô 1:23-27
Lu-ca 4:33-37
3 Chữa lành bệnh sốt cho bà mẹ vợ của thánh Phê -rô Mát-thêu 8:14-15
Mác-cô 1:29-31
Lu-ca 4:38-39
4 Giúp bắt một mẻ lưới cá to Lu-ca 5:1-11
5 Tẫy rửa một người bị hủi Mát-thêu 8:1-4
Mác-cô 1:40-45
Lu-ca 5:12-14
6 Chữa lành bệnh cho người hầu của một ông tướng La-Mã Mát-thêu 8:5-13
Lu-ca 7:1-10
7 Chữa lành bệnh cho con trai một người quí phái ở thành Capernaum Gio-an 4:46-54
8 Chữa lành một người què ở hồ của thành Bethesda Gio-an 5:1-15
9 Cứu sống người con trai đã chết của một góa phụ ở cổng thành Nain Lu-ca 7:11-16
10 Làm dịu một cơn bão Mát-thêu 8:23-27
Mác-cô 4:36-41
Lu-ca 8:22-25
11 Trừ qủi ra khỏi hai người ở Gergesenes
Trừ qủi ra khỏi một người ở Gadarenes
Trừ qủi ra khỏi một người ở Gadarenes
Mát-thêu 8: 28-34
Mác-cô 5:1-20
Lu-ca 8:26-39
12 Chữa một người lành bệnh liệt bại ở Capernaum Mát-thêu 9:1-8
Mác-cô 2:1-12
Lu-ca 5:18-26
13 Cứu sống lại người con gái của Jairus, người cầm đầu một Hội đường (Do Thái) Mát-thêu 9:18-26
Mác-cô 5:22-43
Lu-ca 8:41-56
14 Làm ngừng chảy máu dầm dề một người đàn bà có tháng đã mười hai năm Mát-thêu 9:20-22
Mác-cô 5:25-34
Lu-ca 8:43-48
15 Làm sáng mắt hai người mù Mát-thêu 9:27-31
16 Chữa lành bệnh qủy ám đứa con gái một bà người Ca-na-an
Chữa lành bệnh qủy ám đứa con gái một bà người Syro-Phoenic
Mát-thêu 15:21-28
Mác-cô 7:24-30
17 Chữa lành một người bị câm và điếc Mát-thêu 9:32-33
Mác-cô 7:31-37
18 Chữa lành tay một người bị teo Mát-thêu 12:9-13
Mác-cô 3:1-5
19 Chữa lành một người bị mù và câm vì qủy ám Mát-thêu 12:22
20 Tạo đồ ăn cho năm ngàn người Mát-thêu 14:14-21
Mác-cô 6:35-44
Gio-an 6:1-14
21 Bước trên nước biển Ga-Li-L ê Mát-thêu 14:23-33
Mác-cô 6:46-51
Gio-an 6:16-21
22 Tạo đồ ăn cho bốn ngàn người Mát-thêu 15:33-39
Mác-cô 8:1-9
23 Dùng nước miếng một người mù để làm ông ta sáng mắt Mác-cô 8:22-26
Gio-an 9:1-41
24 Làm sáng mắt hai người mù gần thành Jericho.
Làm sáng mắt Bartimaeus gần thành Jericho
Làm sáng mắt một người mù gần thành Jericho
Mát-thêu 20:29-34
Mác-cô 10:46-52
Lu-ca 18:35-43
25 Chữa một bé trai lành bệnh động kinh Mát-thêu 17:14-18
Mác-cô 9:17-29
26 Lên tinh thần một người đàn bà bị nãn chí Lu-ca 13:10-13
27 Chữa một người đàn ông lành bệnh phù Lu-ca 14:1-6
28 Chữa mười người lành bệnh hủi Lu-ca 17:11-19
29 Cứu Lazarus sống trở lại Gio-an 11:1-44
30 Xử tội một cây sung đến khô héo Mát-thêu 21:18-22
Mác-cô 11:12-21
31 Làm cho lổ tai bị cắt của Malchus, người hầu của một thượng tế, được lành trở lại Lu-ca 22:49-51
32 Giúp bắt một mẻ lưới cá to thứ nhì Gio-an 21: 1-11

No comments:

Post a Comment