Friday, April 24, 2015

KHÔNG KIỆN THÌ PHÍSuốt ngày cứ nghe các bác CC tiếc rẻ mơ mộng giàu sang điếc cả đít.  Nếu cần tiền vật vã như thế thì tại sao các bác không kiện Hollywood cho nó tụt quần luôn lấy vài chục triệu Obama xài chơi?! Ở cái xứ pháp trị mà không biết đem nó ra tòa đòi quyền lợi cho mình thì phí.  Giúp miễn phí các bác cái ảnh này đem ra tòa buộc nó cái tội ăn cắp ý tưởng thì không cãi vào đâu được nhé! :v

Cái bác có thể liên hệ với anh Tiến sĩ Cù xem thế nào.  Chắc anh í đang rảnh lắm đấy.  Tài năng kiện cáo xuất chúng như thế và ở xứ pháp trị mà không dùng thì cũng phí.  Nhờ anh í nữa thì thắng chắc.

>>M<<

No comments:

Post a Comment