Monday, April 27, 2015

NỘI CHIẾN, XÂM LƯỢC VÀ NGỤY QUYỀN+ Nội chiến?

'Nội' là 'trong', 'ngoại' là 'ngoài', nhưng có nhiều người cứ cố tình đánh lận con đen gọi cuộc chiến chống Mỹ là 'nội chiến.'

Chúng ta hãy điểm qua định nghĩa 'nội chiến':

- Theo tratu.soha.vn: sự xung đột vũ trang giữa các miền hoặc các lực lượng xã hội bên trong một nước

- Theo tự điển tiếng Anh của google 'nội chiến' hay 'civil war' là: 'a war between citizens of the same country.' Có nghĩa là, 'một cuộc chiến giữa những công dân trong cùng một nước.'

Xem định nghĩa và đối chiếu với hình đi kèm thì cuộc chiến đó không thể là 'nội chiến.'

+ 'Mỹ không xâm lược VN.'

Định nghĩa từ 'xâm lược':

- Theo tratu.coviet.vn: Cướp đoạt chủ quyền bằng vũ lực, quyền hành

- Theo tratu.soha.vn: Cướp đoạt chủ quyền và lãnh thổ của nước khác bằng vũ lực hoặc bằng các thủ đoạn chính trị, kinh tế

Chiếu theo tự điển thì hành động ngang nhiên nhảy vào dựng lên chính quyền Diệm của Mỹ bằng thủ đoạn chính trị là hành động xâm lược.  Dùng vũ lực định chiếm nốt nửa miền Nam dưới cờ MTGP cũng thế.

Theo định nghĩa thì cướp chủ quyền đã là xâm lược rồi chứ không phải chỉ giới hạn ở chuyện cướp đất sáp nhập vào lãnh thổ.

Nhiều bạn hay ngụy biện rằng Trung Quốc cũng có quân ở miền Bắc suy ra hai bên đều giống nhau.  Nói Mỹ xâm lược thì TQ cũng thế.  Trong trường hợp này TQ không xâm lược Việt Nam mà là giúp đỡ vì:

- Quân TQ vào Việt Nam không phải là để cướp đoạt chủ quyền hay tấn công chiếm đất giành dân trong tay người Việt.  Họ chỉ tham gia các công việc hậu cần và phòng không.

- Việc làm của họ lúc đó như vậy có nghĩa là hạn chế thương vong cho người Việt Nam.  Hành động của quân Mỹ và chư hầu ngược lại là đàn áp, bắn giết người miền Nam theo MTGP để khuất phục họ, giành quyền kiểm soát đất đai.  Đó mới là xâm lược.

- Ví dụ bây giờ TQ tấn công chiếm đảo VN, quân VN ra đảo đối phó, quân Mỹ nhảy vào đảm nhiệm công tác hậu cần và phòng thủ chống không tập trong đất liền từ phía TQ thì không thể nào gọi quân Mỹ là quân xâm lược giống TQ được!

+ Ngụy quyền:

Nhiều bạn bảo, 'Cả hai bên đều nhận viện trợ từ phe khác nhau suy ra nếu gọi VNCH là ngụy quyền thì VNDCCH và MTGP cũng thế.  Phán cái kiểu tự động nói ngược không cần hay không biết suy nghĩ như thế thì rất trẻ con.

- Bên nhận viện trợ không tự động thành tay sai hay ngụy quyền.  Ngày xưa Liên Xô cũng nhận viện trợ của Mỹ để đánh Đức nhưng không ai bảo Liên Xô là tay sai của Mỹ cả.

- Vấn đề là cả cái quốc gia, chính quyền, 'quân lực' VNCH, và chất xám lãnh đạo cuôc chiến là hàng viện trợ của Mỹ luôn nên nó là ngụy.  'Quốc gia VN' là sản phẩm của Pháp.  Pháp thua phải về nước mà không có Mỹ can thiệp thì chính quyền và quân đội của nó đã chết sớm và Việt Nam đã thống nhất.  Nhưng Mỹ đã nhảy vào, rước ông Diệm từ Mỹ về dựng lên chính quyền và 'quân lực' VNCH từ thành phần ngụy quân theo Pháp.

Mỹ còn viện trợ luôn chất xám lãnh đạo chỉ huy và hoạch định chiến lược cho toàn bộ cuộc chiến.  Ngụy không có quyền tự chủ.  Mỹ tự do viện trợ luôn quân Mỹ vào tàn sát người Việt Nam, hủy hoại nặng nề cả một đất nước.

- VNDCCH và MTGP là hàng tự trồng của người VN chứ không phải là do LX hay TQ nhảy vào VN dựng lên.  Họ chỉ nhận viện trợ vật chất như súng đạn, lương thực, nhiên liệu để chống Mỹ chứ không nhận viện trợ lãnh đạo chỉ huy từ LX hay TQ để bị mất tự chủ.  Họ độc lập trong chiến lược đấu tranh từ đầu đến cuối.  Vì thế không thể nào gọi họ là ngụy được.

- Khi bạn nhận luôn viện trợ chất xám lãnh đạo chiến lược thì bạn là con cờ, con rối, lá bài hay ngụy quyền trong cuộc chơi.

Ảnh: Nội chiến theo góc nhìn của CC

>>M<<

1 comment: