Friday, April 24, 2015

NẾU VỚI CHẢ NHƯ


Đã lỡ dùng chữ nếu thì sao không nếu cho nó hoàng tráng tí? Tại sao lại phải dừng lại ngay chỗ chia đôi đất nước? Nước VNDCCH là một nước đa đảng và đồng ý nằm trong Liên hiệp Pháp. Như vậy thì không phải là 'độc tài cộng sản' roài. Nếu Pháp không nhảy vào, Mỹ không can thiệp, ngụy không làm con cún chạy theo giặc thì Việt Nam đã thống nhất từ sớm và do đó chắc chắn là giàu nhất thế giới rồi. Như vậy có phải là tốt nhất không? Tại sao đất nước cần phải chia đôi để một nửa giàu thôi?! Bạn có vấn đề về não bộ bị phẳng?
Sao không chửi hai thằng đó?! Khôn nhà dại chợ? Nước Việt Nam thì người Việt Nam có quyền quản lý chứ? Cũng như ngoẹo yếu như thế mà cũng đòi ra gió muốn 'giải phóng miền Bắc' đấy thôi?! Trong cuộc sống, khi bạn cứ dùng chữ nếu nhiều quá thì điều đó chứng tỏ bạn là cái loại không chết cũng vô dụng, cỡ con thằn lằn chắc lưỡi thôi! :v

No comments:

Post a Comment