Wednesday, January 27, 2016

'NỘI CHIẾN' VÀ NGỤY QUYỀNAi nói đó là một cuộc 'nội chiến' thì có hai khả năng xảy ra:

1/ Mỹ, các chư hầu và Việt Nam nằm trong cùng một nước.

2/ Người đó có vấn đề về trí não.

Hiệp định Paris là một trong những bằng chứng hùng hồn khẳng định 'VNCH' là ngụy quyền tay sai vì họ chỉ đóng vai trò ký giấy theo thủ tục sau khi người lớn đã bàn bạc xong xuôi rồi.

Bắt đầu từ 1969, Ông Lê Đức Thọ và Kissinger đã họp kín để thương thảo về ngưng chiến.  Chính quyền SG chỉ biết được chuyện này sau khi hai bên đã bàn bạc xong xuôi và Kissinger đưa giấy tờ bắt Thiệu ký.  Thiệu và Hoàng Đức Nhã còn õng ẹo chưa chịu vì điều khoản quân đội VNDCCH được quyền ở lại miền Nam.  Tuy nhiên chỉ cần Mỹ nói: 'Mày không chịu, thì tao cũng sẽ ký một mình' thì chính quyền Thiệu biết thân phận và ký vào hiệp định.

Thiệu và các quân sư lo ngại các khả năng: nặng thì bị Mỹ lật đổ, nhẹ thì mất ngay viện trợ nếu còn cứng đầu.  Đằng nào cũng chết cho nên ký thì trước mắt vẫn còn sống.

Xem clip phỏng vấn Hoàng Đức Nhã ở đoạn cuối:

http://openvault.wgbh.org/catalog/vietnam-35c9b1-interview-with-hoang-duc-nha-1-1981

VNDCCH có chính quyền độc lập tự chủ nên mới có tư cách nói chuyện ngả giá trực tiếp với Mỹ được.

Thật buồn cho thân phận tay sai ăn bám khi bị chủ quyết định dứt áo ra đi thì đời cũng tàn trong ngõ hẻm.

1 comment:

  1. không hiểu sao bây giờ lại có phong trào từ phóng tinh viên báo chí đến cán bộ (nhỏ thôi)+ các đại ráo xư, chấy thức thích nói, gọi vịt nam cộng trừ quá vậy.

    ReplyDelete