Tuesday, January 26, 2016

'VUA LAM SƠN'Nhân tài thời ngụy, 'Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi', 'Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí' kiêm em họ ông Thiệu, Hoàng Đức Nhã mù sử tiểu học.

Thì ra Việt Nam có 'Vua Lam Sơn' và từng đánh thắng Thành Cát Tư Hãn hơn 30 năm sau khi ông này đã chết!

Cần nói thêm rằng Chiến dịch Lam Sơn 719 là một trong những cơ hội cuối cùng Mỹ cho quân ngụy chứng minh bản lĩnh nhưng lại một lần nữa bị thất bại thảm hại làm Mỹ càng thêm thất vọng và do đó khi đã rút quân thì cũng cắt viện trợ từ từ luôn để khỏi phí tiền vô bổ.  Lời hứa cho tiền và can thiệp quân sự khi cần để dụ Thiệu ký Hiệp định Paris chỉ là nói láo.

No comments:

Post a Comment