Friday, May 3, 2019

VÔ ĐỊCH NGU XÀM


Từ ngày quân giải phóng tấn công Buôn Mê Thuột, trận đánh quyết định trong Chiến dịch Tây Nguyên đến ngày giải phóng SG, thời gian trôi qua chưa đầy hai tháng, trùng với thời gian giải phóng hoàn toàn Điện Biên.  Quân ngụy đánh trên sân nhà với quân số, vũ khí trang bị nhiều hơn gấp bội nhưng ngoài Xuân Lộc thì quân giải phóng chỉ đi phượt cũng giải phóng được miền Nam.

Ngụy khóc 'mất nước' lần đó đã đời rồi bây giờ lại lo 'mất nước'! Chỉ cách cho chính quyền, dân trong nước giữ nước bằng cách...rúc vào váy Mỹ như chúng đã từng làm và đã bị...'mất nước'!

Trong lịch sử thế giới động vật, chắc chưa bao giờ có cái loài nào nó vừa ngu vừa xàm đến mức độ như cái loài ba que xỏ lá này cả!

No comments:

Post a Comment