Tuesday, May 15, 2018

ĂN KIỂU NÀY THÌ KHÔNG 'GIÀU THỨ HAI CHÂU Á' CŨNG UỔNG!


Thời 'hòn ngọc', quan chức trong chính quyền ngụy chuyên môn ăn cắp hàng viện trợ cho người tị nạn nên 'nước miền Nam' mới trở thành nước 'giàu thứ hai Châu Á' cho Dẹo thèm.

Trích đoạn trong cuốn sách 'The Perfect War: Technowar in Vietnam' của tác giả người Canada, James William Gibson:

'Ăn cắp hàng viện trợ của USAID (Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ) không chỉ là một hiện tượng ở đô thị lớn, nó còn xảy ra ở cấp tỉnh, quận.

Một lần Hawkridge hỏi linh mục điều hành một trại tị nạn về số hàng cứu trợ mà trại này đáng lẽ đã phải nhận được.

'Bị ăn chặn rồi', người linh mục trả lời. 'Nó bị chính quyền lấy.  Hết lần này đến lần khác chúng tôi đã đệ xin với AID nhiều  thứ khác nhau.  Chúng tôi biết hàng đã được xuất kho và chuyển đi, nhưng rất ít khi đến được chỗ chúng tôi.'

'...Ngay cả gạo cũng bị ăn chặn và chúng tôi phải mua lại chúng từ quan chức chính quyền để nuôi sống người tị nạn.  Nhân viên AID dĩ nhiên cũng biết chuyện này nhưng cũng chẳng ai làm gì cả.  Chúng tôi được chia một số tôn nhưng các quan chức cũng lấy mất luôn.'

Chà chà! Công nhận ngày xưa 3 que sướng thật, cứ nằm ngửa chờ hàng viện trợ Mỹ đến ăn chặn, đất đai miền Nam màu mỡ trù phú thế mà đến gạo cũng ăn gạo viện trợ luôn, không 'giàu thứ hai Châu Á' thì quá uổng! Đáng lẽ phải giàu nhất mới đúng!

Sướng thế quen nên đu càng sang thiên đường phải cày sấp mặt mới có cái đút vào mồm thì chả tiếc chả hận!

1 comment: