Monday, May 7, 2018

LỢN RỪNG MÙ CHỮ ĐÒI GIÀU!


LỢN RỪNG MÙ CHỮ ĐÒI GIÀU!

Chúng ta đều đã nghe đi nghe lại cái huyền thoại 'LQD hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn.' Tôi đã nhiều lần hỏi về bối cảnh của câu nói đó thì chẳng ai biết rõ! Người thì nói Diệu nói câu đó trong một lần thăm SG thời ngụy 60-70; người thì trích dẫn một bài viết năm 1967 trên báo Harvard Crimson, Mỹ.

- Tôi hỏi chị gúc để xem Diệu có thăm SG hay miền Nam thời ngụy không thì chị gúc bó tay.  Bạn nào tìm ra được chuyện đó xảy ra năm nào thì xin cho biết và kèm theo nguồn gốc nhé!

Bất kỳ ai biết dùng chị gúc cũng đều có thể tìm ra hình ảnh Sing và SG thời 60-70 để so sánh.  Con lợn khôn nó cũng không mơ ngược như thế chứ đừng nói đến Diệu! Có người còn cố nói Diệu khen xã giao.  Xin lỗi! Diệu không phải là con lợn mà nói một câu xã giao để người khác nghĩ mình là lợn! Và cái tôi cần là bằng chứng Diệu đã nói câu đó TRƯỚC rồi mới có thể chém gió tiếp về hàm ý.

- Còn cái đoạn trích dẫn bị dịch thành: 'LQD hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn.' thì nó chẳng thể nào có thể được hiểu như thế cả!

Nguyên văn: 'Saigon can do what Singapore did. If one looked at Saigon and Singapore in 1954, one would have said Singapore was the goner, not Saigon.'

Dịch: 'SG có thể làm được như Sing.  Nếu nhìn lại SG và Sing năm 1954, có thể thấy Sing đã đi tong, chứ không phải là SG.'

https://www.thecrimson.com/article/1967/10/23/lee-kuan-yew-plee-kuan-yew/

Câu đầu rõ ràng cho thấy trong mắt Diệu, SG thua Sing, chứ không phải là ngược lại.  Tôi xin lặp lại, tại thời điểm 1967 của bài viết, Diệu đã cho rằng SG không được như Sing mà không biết đứa nào có tâm nó lại dịch thành Diệu muốn được phát triển như SG làm khối lợn cứ ảo tưởng miết!

Câu sau thì Diệu cho rằng ở thời điểm 1954, Sing ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo hơn SG, đáng lẽ đã đi tong, tức rơi vào tay cộng sản Sing, trong khi SG đang ở trong tình trạng chính trị ổn định hơn.

Thời 1954-55 phong trào cộng sản ở Sing nổi lên mạnh mẽ với cùng lý do như ở Việt Nam vì cộng sản là lực lượng thực sự muốn đánh đuổi thực dân.  Có nhiều cuộc biểu tình, bãi công, nổi dậy diễn ra ở cả Sing và Mã mà thực dân Anh gọi là 'Tình trạng khẩn cấp ở Mã Lai'.  Lúc này, người ta không thể đoán chắc được tương lai chính trị của Sing.  Ở Việt Nam thì hiệp định Geneva vừa được ký kết và do đó tình hình đang yên ắng hơn nhiều.

Câu thứ hai Diệu có ý tự khen mình là với xuất phát điểm là tình hình chính trị rối ren khó khăn đó, Sing đã vượt qua, ổn định và phát triển được là nhờ công Diệu.  Chế độ ngụy SG thiếu một người như Diệu nên từ ổn định lại trở thành rối ren, biểu tình, đảo chính liên miên.

Trong một đoạn sau đó, tác giả bài viết không đồng ý với quan điểm trên và cho rằng Diệu vượt qua được là nhờ nền giáo dục và sự chỉ đạo từ thực dân Anh.

Nội dung đoạn trích dẫn trên và nội dung chính của toàn bài là về vấn đề chính trị chứ không phải kinh tế.  Tác giả viết về Diệu nhân dịp Diệu thăm Mỹ để vận động Mỹ tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam (để Sing được tiếp tục ăn hôi).  Khi bàn về tình hình chính trị bất ổn của ngụy SG.  Diệu đã đưa ra bình luận trên.

Tuy vậy, bài viết này cũng có nhắc đến vị trí kinh tế của Sing trong vài câu.  Hai câu ở gần đầu bài:

'Lee's Singapore is the fifth largest port city in the world. Though plagued by severe unemployment and racial problems, it still has the highest standard of living in Southeast Asia.'

Có nghĩa là: 'Sing của Diệu là hải cảng lớn thứ năm trên thế giới.  Mặc dù bị thất nghiệp trầm trọng đeo bám và những vấn đề chủng tộc, nó vẫn có tiêu chuẩn sống cao nhất Đông Nam Á.'

Một câu ở 1/3 cuối bài:

'The tiny island republic has a per capita income of $500 per year, the highest in the area.'

'Đảo quốc cộng hòa tí hon có thu nhập đầu người là $500/năm, cao nhất trong vùng.'

Báo của Trường Đại học Harvard danh tiếng nước bu viết rõ ràng như thế mà lợn rừng nó đọc hiểu thành ngược lại rồi còn đi khoe nữa chứ! Thập niên 60 Sing đã bỏ xa 'hòn', đến 7x thì khỏi so thêm mang nhục nhé các lợn!

Ở Việt Nam có một đám rất đông lợn rừng ngu xuẩn, mù chữ, hoang tưởng không biết mình đang ở đâu, siêng ăn biếng làm, đeo bám báo hại mãi như thế thì giàu như Sing được mới là lạ nhé!

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không có ý sỉ nhục lợn rừng vì lợn rừng còn có thể dạy được.

No comments:

Post a Comment