Tuesday, May 1, 2018

VÀI ĐIỂM CẤN LƯU Ý VỀ HIỆP ĐỊNH GENEVA 1954


Hai 'lý lẽ' ngu dốt và ngang ngược thường được 3 vện mang ra dùng đó là:

1/ 'Hiệp định Geneva mang ý nghĩa chia Việt Nam thành hai nước.  Tại sao miền Bắc không ở yên trong nước mình mà lại đem quân xâm lược nước miền Nam?'

Ấn tượng cái là nó hỏi ngu như thế mà còn dương dương tự đắc nữa chứ! 😀
Những cháu khôn hơn tí, hiểu được hiệp định đó không mang ý nghĩa chia làm hai nước thì phán:

2/ 'VNCH' do Ngô Đình Diệm cầm đầu không ký Hiệp định Geneva nên không có trách nhiệm thi hành và do đó có quyền lập quốc gia riêng và miền Bắc không thể đụng vào.'

Trên đây là hai 'lý lẽ' cho thấy bản chất ngu dốt rừng rú của 3 vện.

*Về 'lý lẽ' thứ nhất:

Nội dung chính thứ nhất của hiệp định này về Việt Nam là thỏa thuận ngừng bắn để quân đội Pháp và lính thuộc địa, đánh thuê ngoài Việt Nam có thể tập trung về miền Nam một cách an toàn rồi cút về nước.  Vĩ tuyến 17 được chọn làm 'giới tuyến quân sự tạm thời' ngăn cách quân đội hai bên để tránh đụng chạm.  ĐIỀU 6 trong tuyên bố sau cùng của hiệp định ghi rõ:

'Hội nghị nhìn nhận mục đích căn bản của thỏa thuận liên quan đến Việt Nam là để giải quyết những thắc mắc về các lực lượng quân sự với tầm nhìn nhằm chấm dứt xung đột và giới tuyến quân sự LÀ TẠM THỜI, nó không được diễn giải theo bất cứ cách nào để thiết lập ra một đường biên giới lãnh thổ hoặc chính trị...'

Xem toàn văn hiệp định tại trang nhà LHQ trong link dưới đây.  Phần tuyên bố cuối cùng của hiệp định nằm ở trang 40 (gần cuối).

Nội dung chính thứ hai là nhằm giải quyết vấn đề hai chính quyền 'QGVN' và VNDCCH cùng tồn tại ở Việt Nam và đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn bộ đất nước.  Do đó, ĐIỀU 7 trong tuyên bố cuối cùng này qui định bầu cử tự do, dưới sự giám sát quốc tế, để chọn ra chính quyền lãnh đạo sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956.

Việt Minh đánh Pháp với mục đích giành lại toàn vẹn lãnh thổ từ tay Pháp chứ không phải để lấy một nửa, cho 3 vện theo Pháp chống lại kháng chiến chiếm một nửa đất nước rộng lớn, phì nhiêu hơn! Làm thế khác nào tặng cho chúng một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho tội ác chống lại dân tộc?!

Phe 'QGVN' của Bảo Đại còn căng hơn nữa! Họ không chấp nhận bất cứ sự chia cắt nào, tạm thời hay vô thời hạn.

Vậy rõ ràng là không có cái chuyện vĩ tuyến 17 được chọn làm đường biên giới giữa 'nước miền Bắc' và 'nước miền Nam' nhé các lợn rừng! Nội dung hiệp định trên giấy trắng mực đen không nói như thế.  Không có bất cứ phe phái nào trong hội nghị này chấp nhận và hiểu hiệp định này có nghĩa là chia Việt Nam làm hai nước cả!

*Về 'lý lẽ' lợn rừng thứ hai, 'không ký thì có quyền không thi hành':

Hiệp định Élysée được ký kết giữa thánh bù nhìn Bảo Đại và Pháp năm 1949 để thành lập 'QGVN', là một nước độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp, tức 'quốc gia' này không được độc lập hoàn toàn.  Nó giống như quan hệ bố mẹ với trẻ vị thành niên vậy.  Đứa trẻ 'QGVN' vẫn nằm trong hộ khẩu LH Pháp và mẹ Pháp có quyền đại diện cho con ký giấy tờ vì nó chưa đủ tư cách độc lập.  Con không cần ký nhưng phải có trách nhiệm thi hành và rõ ràng 'QGVN' đã thi hành hiệp định này cho đến khi thánh cơ hội Ngô Đình Diệm được thánh can thiệp bế từ Mỹ về cướp chính quyền bằng một cuộc trưng cầu dân ý gian lận lập ra ngụy quyền mới để mị dân tiếp.

'VNCH' không phải từ đất nẻ chui lên mà nó kế thừa chính quyền, quân đội, lãnh thổ từ tay 'QGVN'.  Cho nên nó là con của 'QGVN', cháu nội của Pháp, thừa hưởng tư cách, quyền lợi của bố và bà nội để lại thì cũng phải có trách nhiệm thi hành các thỏa thuận do bố và bà nội đã và đang thi hành cho xong.  Diệm chơi quá khôn.  Phần hiệp định có lợi như giới tuyến quân sự thì Diệm theo, phần bất lợi như tổng tuyển cử (chắc thua luôn) thì không theo! Nếu Diệm bơi đến Nam Cực cắm cọc lập quốc gia thì chẳng ai bắt Diệm thi hành nghĩa vụ gì trong Hiệp định Geneva đâu! Việt Nam cũng đã từng phải trả gần 150 triệu đô-la xanh tiền nợ (cả vốn lẫn lãi) do ngụy vay Mỹ mặc dù không ký giấy vay nợ nhé!

Cho dù Diệm không thừa hưởng 'QGVN' thì cũng không có quyền đơn phương lập ra một 'quốc gia miền Nam'! Đó là hành động ly khai.  Hành động đó không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này chấp nhận cả, nhất là các 'quốc gia văn minh' như Mỹ, thần tượng của các lợn rừng ba vện.  Lần cuối cùng người miền Nam nước Mỹ tuyên bố ly khai thời 185x, họ đã bị đập sờ mờ lờ, 'mất nước' ngay và luôn.  Không thấy con lợn rừng vàng vện nào kêu gào 'sao Mỹ không đợi thống nhất trong hòa bình?'

Đất nước đang liền một dải lành lặn, nó chia đôi cự tuyệt bầu cử hòa bình, giết người trước rồi sủa ngược tại sao lại đánh nó! Khi Diệm lên ở miền Nam có bốn thế lực ngoài ngụy quyền SG, đang cầm quyền ở những vùng khác nhau, đó là Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, và Việt Minh miền Nam.  Tại sao Diệm không để các thế lực đó yên thân sống mà lại đem quân đập họ vậy? Sao không đợi thống nhất miền Nam trong hòa bình tránh đổ máu?! Diệm ly khai lập ngụy quyền thì cộng sản miền Nam cũng có quyền lập chính quyền chiếm đất chứ tại sao Diệm, Thiệu cứ lấn chiếm đất của họ?! Lợn rừng ba vện dùng bạo lực TRƯỚC không sao, người ta đập lại thì nó khóc kể vô tội bị ăn hiếp!

Thật ra VNDCCH đã chơi quá đẹp vì đã chấp nhận ký kết HĐ Geneva để tranh thủ hòa bình, chấp nhận tranh cử với cả những thằng chẳng những không có công chống giặc mà còn phản quốc theo giặc, để mong không phải đổ máu.  Bác Hồ trước đó đã từng mời Bảo Đại và Diệm tham gia chính quyền nhưng họ lại phản.  Phản xong rồi vẫn được coi trọng vậy mà họ vẫn không biết điều!

Tóm lại là không có lý lẽ, chính nghĩa để được dân trong và ngoài nước ủng hộ thì cộng sản thắng vào mắt! Ngụy biện xuyên tạc chỉ có thể thuyết phục những kẻ ngu dốt thành ra hàng ngũ lợn rừng ba vện toàn óc thú.  Nghĩ cũng tội cho sự vô minh của chúng thặc!

No comments:

Post a Comment