Monday, April 30, 2018

'DÂN CHỦ' KIỂU NGỤY TẶC


Khi nhắc đến từ 'dân chủ', chúng ta thường nghĩ ngay nó là 'đa số thắng thiểu số'.  Mọi người theo bất cứ khuynh hướng nào thì cũng đều có thể đồng ý rằng dân chủ có nghĩa là quyền lực thuộc về số đông.  Đó là một trong những định nghĩa của từ 'dân chủ' trong tự điển.

Ngụy tặc suốt ngày cứ rêu rao 'dân chủ' nhưng xưa nay chúng đều đi ngược lại quyền lợi nguyên vọng của đại đa số dân Việt.  Đi ngược lại nguyên tắc dân chủ.

- Khi đất nước bị giặc Pháp đô hộ, dân muốn đánh đuổi thì chúng chọn làm tay sai cho giặc đè đầu cưỡi cổ dân tộc.  Lúc đó chúng không đòi dân chủ với Pháp ngược lại còn khen thời Pháp có dân chủ!

- Khi toàn quốc kháng chiến chống Pháp, chúng đi lính cho Pháp, nghe lệnh chúng sai khiến chống lại dân tộc! Chúng không hỏi Pháp rằng 'tại sao tao phải nghe lệnh mày chứ không phải là ngược lại?'

- Pháp thua, Mỹ nhảy vào thì chúng tắp ngay vào chân Mỹ, nghe Mỹ sai khiến tiếp tục chống lại công cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất của dân tộc.  Mỹ nói sao thì chúng đều làm theo, và vẫn nhất quyết không đòi làm chủ với Mỹ!

- Nhân dân hai miền muốn độc lập thống nhất thì ngụy tặc lại theo Mỹ làm ngược lại! Là một thiểu số có tiền án tiền sự phản quốc nhưng chúng lại đòi chiếm một nửa nước giàu có hơn! Người miền Nam nào không chịu theo thì coi như cộng sản hay thân cộng giết thẳng tay!

- Miền Bắc yêu hòa bình chơi quá đẹp kêu gọi bầu cử thống nhất trong hòa bình theo Hiệp định Geneva, đúng với tinh thần dân chủ, đưa cho dân quyết định bằng lá phiếu thì chúng cự tuyệt!

- Khi Mỹ thua phải cút, đất nước độc lập thống nhất, do người Việt Nam làm chủ và lãnh đạo, chúng mới sủa là Việt Nam không có dân chủ và đòi ra tranh cử để làm chủ!

- Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện của ngụy tặc về cuộc chiến tranh 30 năm, không bao giờ chúng nhắc đến chuyện dân muốn gì mà chỉ toàn là ý muốn của Mỹ hoặc bản thân chúng! Hóa ra trên thực tế, 'dân chủ' kiểu ngụy tặc là những gì chủ tớ nó muốn! Mỹ muốn chống cộng ở Việt Nam thì dân Việt phải có trách nhiệm chống không cần hỏi, và đó là dân chủ! Tao muốn miền Nam là của riêng tao thì miền Nam là của riêng tao không cần biết phần còn lại muốn gì.

Mấu chốt của sự thất bại của ngụy tặc nằm ở chỗ phản dân chủ, quá ngang ngược và độc tài này.  Chúng nghĩ rằng đô-la và vũ khí Mỹ có thể đè bẹp được ý chí của đại đa số người dân nên muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.  Đại đa số dân Việt ở cả hai miền muốn đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, giành độc lập thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh nên đó là một sức mạnh khủng khiếp.  Ngược lại, dân Mỹ về sau hiểu ra không chịu chết cho một cuộc chiến phi nghĩa nên Mỹ phải cút.  Ngụy tặc một phần chỉ thích hưởng đời ăn bám Mỹ, phần ngu hơn muốn đánh nhau thì cực ít.  Chúng chủ yếu trông chờ, ép buộc người khác chết thay là chính nên người bị ép buộc dĩ nhiên chỉ miễn cưỡng và không muốn chết thay! Cho nên chủ cút, thì đời ngụy tặc cũng được xác định!

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.  Đáng lẽ mấy chục năm nay đã là quá dư để ngụy tặc tự soi chiếu tội lỗi bản thân, nhìn thấy cái thằng độc tài bán nước trong gương mà ăn năn phục thiện nhưng đúng là cà cuống đến chết còn cay, giang san dễ đổi, tánh chó khó dời nên vẫn còn hung hăng ngược ngạo.  Chửi nó cũng đến phát chán mà nó vẫn kiên trì ngu dữ vậy ta?!

No comments:

Post a Comment