Friday, April 27, 2018

LÒNG NHÂN ĐẠO/TRÁCH NHIỆM CỦA MỸ VÀ 3 QUE ĐÃ QUĂNG CHO CHÓ GẶM?


Chính quyền Mỹ quanh năm suốt tháng cứ chõ mũi đánh hơi khắp các xó xỉnh trên thế giới này xem có ai đánh rắm để 'lên tiếng quan ngại' làm như mình yêu công dân nước khác hơn cả chính quyền sở tại vậy!

Ba que thì cũng suốt ngày kêu gào lo lắng cho dân trong nước không có tự do dân chủ nhân quyền này nọ lọ chai...

Vậy mà họ đang muốn tống cổ một số rất đáng kể 3 que cuồng bu đang sống trên đất bu về 'ngục tù cộng sản', nơi mà họ đã từng tìm mọi cách liều mạng thoát ra!

Những người trong chính quyền Mỹ muốn chống lại ý tưởng này như chị Ted, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam, thì phải tự động từ chức hay sẽ bị đuổi.

Theo chị thì đại đa số những người bị trục xuất là người tị nạn từng theo Mỹ trong cuộc chiến, trung thành với lá cờ 3 que và không phải tất cả họ đều là tội phạm!

'Sau hàng mấy thập kỷ, họ bị trả về một quốc gia được cai trị bởi chế độ cộng sản mà họ không bao giờ hòa hợp được.  Tôi sợ rằng nhiều người sẽ trở thành những trường hợp nhân quyền, và chính quyền của chúng ta sẽ mang tội.' Chị Ted cho biết.

Hoành Cơ Định, một đầu sỏ của Việt Tân thì phán đây chỉ là một việc làm bình thường!

Vậy trên thực tế hành động, chính quyền Mỹ đang chà đạp lên tự do nhân quyền của thành phần làm tay sai cho họ ngày xưa và Việt Tân coi đó là bình thường thôi!

Hành động của Mỹ, phản ứng của 3 que đã phơi bày rõ bộ mặt đạo đức giả của chúng.  Mỹ đối xử với 3 que, tay sai đắc lực một thời, không bằng con chó của mình và chính 3 que cũng rất lạnh lùng với đồng loại.  Vậy mà chúng cứ ca bài 'quan ngại' cho dân Việt Nam suốt ngày! Bọn này xạo hơn gái đĩ nhiều lắm!  😀

Nếu phân tích một chút, chúng ta sẽ thấy những người này chẳng liên quan gì đến Việt Nam bây giờ cả.  Họ sinh ra mang quốc tịch nước ngụy, lớn lên đi học dưới mái trường ngụy nô chủ nghĩa.  Sau 1975, họ chối bỏ nước Việt Nam thống nhất do cộng sản lãnh đạo chạy sang Mỹ, nhiều người được tiếp tục giáo dục dưới mái trường tư bản chủ nghĩa tốt nhất hành tinh.  Bây giờ họ hư hỏng lại bắt cộng sản chịu trách nhiệm xử lý rác! Cộng sản mà có nhận và xử lý thì Mỹ ngụy bên Mỹ nó lại sủa là Việt Nam không có nhân quyền chứ không phải nhận mà yên với hai đứa chủ tớ xàm lông này đâu! Chưa tính đến chuyện chúng nó cài người để phá hoại!

Thỏa thuận ký kết giữa hai chính quyền nêu rõ Việt Nam chỉ nhận người sang Mỹ sau 1995 thì đáng lẽ cứ y như thế mà làm nhưng khổ nỗi đây là Mỹ, ký kết/hứa hẹn và làm đúng thỏa thuận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Thủ lĩnh huyền thoại của 3 que, anh Nguyễn Văn Thiệu, hiểu rất rõ điều này.

Hy vọng là chính quyền Việt Nam kiên định trong vấn đề này và làm đúng theo thỏa thuận.  Phải học khôn như Mỹ.  Rác thì thải ra chứ không nhập vào thì mới khá nổi! Bộ Việt Nam bây giờ hết chuyện có ý nghĩa hơn để lo rồi sao?! Việt Nam đã trở thành bãi rác của Mỹ ngụy từ khi nào vậy?! 😈

No comments:

Post a Comment