Saturday, April 28, 2018

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ CÁC CHẾ ĐỘ NGỤY QUYỀN Ở VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠITheo tiêu chuẩn quốc tế, chính quyền nào không được sự ủng hộ của nhân dân, được quân xâm lược, chiếm đóng hoặc can thiệp nước ngoài dựng lên và chỉ huy đều được coi là ngụy quyền.  Các ngụy quyền này mọc lên như nấm trong Thế chiến Hai ở Châu Âu, Á.  Điển hình là ngụy quyền Vichy ở Pháp do Đức lập ra, ngụy quyền Nam Kinh ở Trung Quốc và ngụy quyền 'Đế quốc Việt Nam' với Trần Trọng Kim đứng đầu do Nhật lập ra.

*Điểm qua các ngụy quyền ở Việt Nam:

'Đế quốc Việt Nam' của Trần Trọng Kim, 11/3/1945-23/8/1945, được chính tây lông công nhận là ngụy quyền trong danh sách trên vì nó được Phát xít Nhật lập ra để đối phó với hoàn cảnh Nhật biết mình sắp thua phe Đồng Minh.  Ý là Nhật không xâm lược Việt Nam mà chỉ giúp Việt Nam giành độc lập từ thực dân Pháp, sau 5 năm họ chỉ huy Pháp bóc lột tài nguyên, nhân lực Việt Nam (gây ra nạn đói) để phục vụ bộ máy chiến tranh của mình! Nhật hy vọng với việc 'trao trả độc lập' này, người Việt Nam sẽ đứng về phía họ chống lại phe đồng minh! Dân Việt Nam không bị lừa nên chính quyền này chỉ có cái vỏ.

Kết cục: Nhật cút thì ngụy quyền Trần Trọng Kim nhào.

Tương tự, 'Quốc gia Việt Nam' của Bảo Đại, 2/7/1949-26/10/1955, được thực dân Pháp lập ra để đối phó với hoàn cảnh Việt Minh ngày càng lớn mạnh và có khả năng chiến thắng mình.  Ý là, muốn độc lập thì tao trao trả độc lập cho rồi đó, đừng theo Việt Minh nữa mà hãy 'trở về với chính nghĩa quốc gia'! Pháp hy vọng với việc 'trao trả độc lập' này, người dân sẽ ngả theo Pháp và ngụy quyền, từ đó họ có thể dùng người Việt giết người Việt chống Pháp.  Cục diện chiến trường sẽ thay đổi.  Pháp huấn luyện lính Việt tay sai khố xanh khố đỏ trước đó thành nòng cốt ngụy quân.

Kết cục: Pháp cút thì ngụy quyền Bảo Đại nhào.

Tương tự, 'Việt Nam Cộng Hòa' của Ngô Đình Diệm, 26/10/1955-ngày đu càng, được Mỹ nhảy vào Việt Nam lập ra để đối phó với hoàn cảnh Việt Nam sắp trở thành một nước độc lập, thống nhất và không nằm dưới chân họ.  Đến lúc này thì không thể nào nắm được cả Việt Nam nên họ chỉ nhắm vào một nửa nước.  Mỹ hy vọng với tiền núi của mình và lực lượng ngụy quân ngụy quyền thừa hưởng từ Pháp, chỉ cần đổi tên bù nhìn chóp bu, thì họ có thể mị dân rằng chính quyền Diệm là một chính quyền độc lập, đặt ra mục tiêu chống cộng để dùng người Việt giết hết người theo Việt Minh trong Nam.  Làm xong được chuyện đó thì miền Nam sẽ là của Mỹ!

Mỹ đã đánh giá thấp sức kháng cự của cộng sản miền Nam nên không những ngụy quyền không thể giết hết họ mà ngược lại đến năm 1964, theo đánh giá của chính người Mỹ, ngụy quyền sẽ sụp đổ trong vài năm nếu họ không đem quân vào cứu.

Kết cục: Diệm nhầm Mỹ cho mình làm tổng thống thật đâm ra tự tung tự tác nên bị Mỹ sai ngụy quân cho về 'hưởng nhan thánh chúa'.  Còn ngoan như Thiệu thì Mỹ cút ngụy vẫn nhào như thường thôi!

*Chúng ta có thể thấy hình mẫu chung của các ngụy quyền nói trên là:

1. Do đế quốc nước ngoài nhảy vào Việt Nam lập ra vì nhu cầu chính trị của họ.  Họ cần một bình phong và luôn có những kẻ phản quốc sẵn sàng xếp hàng cho họ sai khiến vì tiền.
2. Họ là thiểu số theo giặc ngoại xâm, do chúng nắm đầu chỉ huy nên không có được sự ủng hộ của đại đa số người dân đương thời.
3. Không thể sống thiếu ông chủ ở ngay kế bên chỉ huy và dùng lực lượng quân sự khủng bảo vệ.
4. Là bọn tham sống sợ chết, hám lợi quên nghĩa, tay sai nhiều đời có gia phả.

Mọi người hãy nhìn rõ bản chất của các ngụy quyền nói trên và đừng bao giờ đem chúng, lá cờ của chúng, đặt ngang hàng với các chính quyền, lá cờ VNDCCH hay MTDTGPMN nhé!

No comments:

Post a Comment