Tuesday, April 24, 2018

NGHỊCH LÝ CC 4Trong thế giới nằm trong guồng máy tư bản mà chúng ta đang sống, dân lao động được tự do làm sấp mặt để tư bản có cái để tích lũy càng ngày càng giàu.  Giàu rồi thì họ sẽ bỏ tiền ra chi phối luật pháp, chính sách để họ càng dễ giàu hơn nữa cho nên chuyện chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng là một hệ quả không thể tránh khỏi.  Đến năm 2030, 1% dân giàu nhất hành tinh sẽ sở hữu 2/3 tài sản toàn thế giới.

Buồn cười là các lợn cc cuồng tư bản bây giờ lại hay lo lắng cho quyền lợi người lao động, quan ngại chênh lệch giàu nghèo, đòi tư do dân chủ nhân quyền nữa chứ! :v

- Không chèn ép từng người làm công để kiếm được tối đa lợi nhuận thì sao tư bản có thể tích lũy để giàu một cách khủng khiếp như thế để cho các lợn ngưỡng mộ?!

- Tư bản là trả lương thấp nhất có thể để mình gôm được nhiều tiền nhất có thể thì lâu ngày nó chả thành chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp?!

- Nhận đồng lương vừa đủ trả tiền nhà tiền ăn là hết để phải quay lại cho tư bản vắt sức lực, chất xám tiếp tục như thế cho đến già thì có khác gì làm nô lệ suốt đời mà tự do với chả nhân quyền?! Không có đủ tiền sống thì tiền dư đâu vận động hành lang mà dân với chả chủ?!

Rõ ràng là óc lợn chưa đủ tiến hóa để hiểu được tư bản, cộng sản là những cái giống gì cho nên lời nói, hành động cứ mâu thuẫn, phang nhau chan chát thôi! Cũng cùng một cái mồm, lợn vừa đòi giàu như tư bản đế quốc vừa đòi quyền lợi cho giai cấp vô sản, tư do dân chủ nhân quyền, lo chênh lệch giàu nghèo! 😆

No comments:

Post a Comment