Saturday, April 7, 2018

ĐIỆP KHÚC TẠI BỊ THÌ LÀ...Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ có thể chia làm ba giai đoạn:

1/ Mỹ gửi cố vấn sang xây dựng, đào tạo, viện trợ dồi dào cho ngụy quân với hy vọng như thế là đủ để chúng có thể thành công trong việc tiêu diệt quân giải phóng miền Nam.
Kế hoạnh này hoàn toàn phá sản vì không những ngụy quân không thể tiêu diệt được giải phóng quân mà ngược lại toàn bị xóa sổ cả đơn vị hoặc thiệt hại nặng trong những trận thử lửa cho dù là chỉ đối đầu với lực lượng du kích xã!
http://dontbullshit.blogspot.com/2016/01/ap-bac-va-binh-gia.html

2/ Đến năm 1964, Mỹ nhận ra rằng nếu không trực tiếp đem quân vào thì ngụy sẽ sụp đổ trong tương lai gần, cho nên họ phải làm thế để hy vọng sức mạnh quân sự của mình sẽ bình định được miền Nam, cứu nguy cho con rối của mình.

3/ Cuối cùng sau 8 năm tốn kém rất nhiều tiền của, nhân mạng mà vẫn không thể đạt được mục đích trên thì Mỹ phải cuốn gói.  Có nghĩa là cuộc chiến lại trở về giai đoạn một! Mỹ đã từng thử viện trợ cho ngụy tự đánh nhau với cộng sản và đã thất bại thảm hại rồi vậy tại sao họ lại phải ngu mà thử lần nữa?!

Cho dù là Mỹ có tiếp tục viện trợ như cũ hay không thì cả thế giới này đều biết rằng ngụy sẽ sụp đổ sau khi Hiệp định Paris được ký kết.  Hơn nữa, sự thật lịch sử cho thấy Mỹ chỉ giảm viện trợ năm sau bằng nửa năm trước chứ không cắt hết ngay và số viện trợ này vẫn cao hơn nhiều so với viện trợ mà quân giải phóng nhận được từ phe XHCN.
http://dontbullshit.blogspot.com/2016/04/tai-bi-thi-la.html
http://dontbullshit.blogspot.com/2017/04/thang-tu-va-nhung-loi-noi-lao.html

Bớt ảo đi nhé các lợn.  Tóm lại là quân ngụy nhào là do quân Mỹ cút chứ không phải là vấn đề viện trợ hay không nhé!

🌟M🌟

No comments:

Post a Comment