Wednesday, November 27, 2019

BỌN TỘI PHẠM LÀM BẬY NHƯNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MỚI LÀ KẺ BỊ PHÁN XÉT!


Mỗi lần có chuyện gì xôn xao tí thì bọn anh hùng yêu nước bằng máu của người khác, nhân nghĩa, đạo đức bằng mồm nhưng sống như lol, chuyên làm từ thiện bằng tiền người khác, lại có dịp tung hoành thể hiện. 

https://canhco.net/26-ty-dong-hau-su-cho-39-nan-nhan-khong-qua-lon-de-phai-dan-do-p333793.html

'2,6 tỉ không quá lớn đề phải đắn đo'.  Ui cha tiền túi của người ta mà nó có quyền quyết định tỉnh bơ là nhiều hay ít, có cần đắn đo hay không luôn chứ!

Bi giờ nó bắt doanh nghiệp Việt Nam phải bao luôn cho bọn tội phạm, không thì nó chửi là 'không rộng lượng'! Mấy thằng trộm chó, cướp của giết người cũng toàn là hoàn cảnh khó khăn không đó.  Bao bọn buôn cần này thì phải bao luôn cho tất cả các loại tội phạm khác cho nó công bằng? Phải bao luôn cho tất cả công dân lương thiện Việt Nam vì họ càng đáng được bao phải không ạ? Rộng lượng thì phải đi đôi với công bằng nữa chứ? 

Từ ngày có mạng thì dễ dàng nhận ra Việt Nam có nhiều lợn dữ!

No comments:

Post a Comment