Thursday, November 14, 2019

THÁNH TỔ TAY LÁI LỤA


- Ban đầu nghe nói mục đích của Mỹ là 'tiêu diệt độc tài, đem dân chủ' đến cho Trung Đông.

- Nhưng không hiểu sao sau khi Mỹ đem 'dân chủ' vào Trung Đông thì TỰ NHIÊN cả vùng này lại nát như tương và ở đâu lòi ra một đám ma giáo gọi là ISIS còn ghê hơn 'độc tài' nhiều.

- Rồi Mỹ lại tiếp tục tự cho mình cái nghĩa vụ 'tiêu diệt' ISIS.

- Mỹ và 'đồng minh' 'tiêu diệt' kiểu gì không biết mà sau hai năm ISIS càng lớn mạnh và lan rộng hơn đến nỗi Nga phải nhảy vào vòng chiến và sau đó sáu tháng ISIS TỰ NHIÊN chỉ còn lại một dúm!

- Trump đăng đàn kể công Mỹ đã 'tiêu diệt' ISIS và mấy hôm trước còn khoe giết chết được một trùm ISIS.

- Trump và Lầu Năm Góc tuyên bố để phòng ngừa trong tương lai ISIS có thể tái chiếm các giếng dầu vùng Đông Bắc Syria thì quân đội Mỹ sẽ đưa quân đến phong tỏa, kiểm soát chúng.  Đó là 'chuyện cấp thiết nhất' (theo nguyên văn tuyên bố của Trump và LNG) của quân đội Mỹ hiện nay.  Ai dám ngăn cản hay mon men đến gần sẽ bị Mỹ bắn bỏ!

- Và canh giếng dầu mà lại không khai thác (như bắt mèo canh mỡ) thì phí nên Trump cho biết sẽ cho hãng ExxonMobil vào múc dầu ở các giếng này lên dùng đỡ!

👏👏👏👏 Vậy là mục đích của Mỹ đã được lái rất ngọt từ ban phát dân chủ thành múc dầu! Thánh tổ của tay lái lụa là đây chứ đâu? Thảo nào tín đồ, đệ tử của nó là đám phản động ba que tay lái cũng rất khiếp!

Chúng luôn ca ngợi rằng Mỹ chỉ 'giúp free' thôi chứ chưa hề xơ múi gì của ai! Và chúng còn đòi Việt Nam phải lòn cúi cái thằng ăn cướp dầu này để giữ dầu trên Biển Đông nữa chứ!

No comments:

Post a Comment