Saturday, November 16, 2019

CHỪNG NÀO HẾT BỊ ĐÁM ME TÂY ÓC KÍT ĐEO BÁM, VIỆT NAM SẼ HÓA RỒNG


Bọn phản động và tự nhục hay bảo 'người Việt thông minh không thua kém dân tộc nào nhưng tại sao lại...ABC' các kiểu.  Thật ra thì cái mệnh đề trên chỉ đúng có một phần nhỏ.  Việt Nam có người thông minh, anh hùng hào kiệt hàng đầu thế giới thời nào cũng có nhưng hiếm, kế đến là một phần chỉ trung bình và còn lại là một đám rất đông cực kỳ ngu, ngu hết phần thiên hạ toàn thế giới luôn nên mới báo hại cái đất nước này không thể vươn lên bằng chị bằng em được.  Cái bọn này sinh sôi này nở rất nhiều từ khi có tây lông sang xâm lược Việt Nam.

Theo logic thì quốc gia cuối cùng trên thế giới này có công dân sang Mỹ xin tự do nhân quyền phải là Việt Nam vì đây là nơi đã bị tàn phá khủng khiếp nhất thế giới bởi tự do nhân quyền Mỹ!

Nhưng không, từ ngay sau khi Việt Nam im tiếng súng đến nay, lúc nào cũng có những đứa van xin Mỹ cho thêm nhiều nữa!

Ví dụ như mới đây lại có con me tây Mai Khôi sang Mỹ gặp bọn tây lông đạo đức giả chuyên giết người hàng loạt, cướp tài nguyên khắp thế giới xin tự do nhân quyền!

Buồn cười là cái đám ngu hết phần thiên hạ này lại luôn đổ thừa chế độ về tất cả những vấn đề của chúng!

Nếu ở Việt Nam mà thiếu tự do nhân quyền thì người Việt Nam đã vùng lên lật đổ chế độ tạo ra tình trạng đó như đã từng làm với thực dân Pháp, phong kiến nhà Nguyễn, hay đế quốc Mỹ và tay sai.  Chừng nào đến lượt bọn tây lông đạo đức giả từng diệt chủng người Việt Nam xen vào?!

Việt Nam chỉ mới tạm ổn từ 1995, phát triển bình thường chưa bằng được một góc thời gian bị tây lông các loại sang 'khai hóa' với ban phát tự do nhân quyền mà bọn óc kít lại đòi được như bọn chuyên giết người cướp của mấy trăm năm nay! Không được như thế thì chúng lại đòi rước tây lông vào giải quyết!

Không có cái đám me tây óc kít này theo ám thì Việt Nam đã hóa rồng lâu rồi nhưng chúng lại cứ đổ thừa cho phần còn lại!

Bọn này chuyên ăn fẩn tây để sống, ngu hết phần thiên hạ, nhưng cứ đinh minh mình là thành phần ưu tú của dân tộc.  Chỉ là công cụ của tây lông phá hoại tổ quốc mình mà cứ nghĩ mình là lãnh tụ!

No comments:

Post a Comment