Friday, July 11, 2008

Ảnh biểu tình chống thịt bò

Khoảng 50.000 người Hàn xuống đường chống thịt bò Mỹ ngày 5 tháng 7 vừa rồi. Những cuộc biểu tình cả ngày lẫn đêm này đã diễn ra liên tục trong vài tuần nay. Không thấy Mỹ lên tiếng ủng hộ đòi hỏi này của dân Hàn! Không thấy Tòa Đại Sứ Mỹ mời 50,000 người này vào nhà nói chuyện. Không thấy dân biểu Mỹ nào bức xúc về chuyện này. Ngược lại tiếp tục đòi nhập thịt bò Mỹ vào Hàn như không có chuyện gì xảy ra! Nhưng dĩ nhiên khi một vài mống nào đó ở Việt Nam nhận tiền chửi chế độ cho Mỹ thì Mỹ sẽ can thiệp làm rùm beng lên ngay, không có nói cho có, có bé xé ra to, làm như động đất 10 độ không bằng.

MCD01.jpg picture by diehardcat
MCD07.jpg picture by diehardcat
MCD03.jpg picture by diehardcat

Biểu ngữ viết "Bò điên và Tổng Thống Lee Myung-bak out"

Và sư sãi cũng chống thịt bò!

MCD05.jpg picture by diehardcatMCD06.jpg picture by diehardcat
MCD08.jpg picture by diehardcat

Ni cô cũng chống thịt bò Mỹ luôn!

MCD09.jpg picture by diehardcat

Mục sư Tin lành cũng chống thịt bò!

MCD14.jpg picture by diehardcat
MCD15.jpg picture by diehardcat
MCD16.jpg picture by diehardcat
MCD21.jpg picture by diehardcat

Công đoàn của nhân viên y tế cũng chống thịt bò. Biểu ngữ viết: "Không bao giờ! Điều trị y tế không phải để làm tiền!" Mấy người này hay! Hiểu được chuyện đó!

MCD23.jpg picture by diehardcat

Người đạo Chúa La Mã cũng biểu tình luôn. Bức ảnh vào ngày 1 tháng 7.

MCD24.jpg picture by diehardcat

Ma-sơ cũng tham gia phản đối thịt bò điên.

MCD25.jpg picture by diehardcat

Dòng người linh mục, ma-sơ, tín đồ ngày 30 tháng 6.

MCD32.jpg picture by diehardcat
MCD33.jpg picture by diehardcat
MCD35.jpg picture by diehardcat

Ông lão râu dài bạc trắng gần ống kính nhất hình như là ông lão trong video người Hàn bị lấy đất xây căn cứ cho quân đồn trú Mỹ.

MCD39.jpg picture by diehardcat
MCD40.jpg picture by diehardcat

Nghị viên biểu tình trước "Nhà Xanh" của TT Hàn và tòa đại sứ Mỹ ngày 27 tháng 6.

MCD59.jpg picture by diehardcat

Biểu tình chống biểu tình! Một tổ chức cánh hữu chống biểu tình chống thịt bò!

MCD90.jpg picture by diehardcat

Bác sĩ Hàn biểu diễn ăn thịt bò để trấn an dân chúng. Có thiệt không đó? Không biết dân Hàn họ mượn cớ chống thịt bò điên để biểu tình chống Mỹ và chống chính quyền mới thân Mỹ cho bõ ghét hay sao?

MCD91.jpg picture by diehardcat

No comments:

Post a Comment