Wednesday, July 30, 2008

Phỏng Vấn Tổng Thống Iran Ahmadinejad

Chính quyền Mỹ vẫn còn sống trong hoang tưởng nghĩ rằng mình có thể bắt nạt Iran!

No comments:

Post a Comment